Vandaag is dinsdag 21 januari  

Oude Abdij Drongen Bisdom Breda Bisdom Den Bosch Bisdom Groningen-Leeuwarden Bisdom Haarlem-Amsterdam Bisdom Roermond Bisdom Rotterdam Bisdom Utrecht Gemeenschap Emmanuel Foyer de Charité Franciscaanse Beweging Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht Huis voor de Pelgrim Nederlandse Provincie Karmelieten Kinderen bidden voor Kinderen Katholieke Charismatische Vernieuwing Kerk in Nood (ACN Nederland) KISI La Verna Life Teen Maria Mater Kring Opus Dei Centrum voor Parochiespiritualiteit Priorij Nazareth Bezinningshuis Regina Carmeli RKJ Delft RKJ Leiden Bartholomeus- en Barnabasparochie Sant Egidio Sensiplan Congregatie van Sint Jan Diaken- en priesteropleiding Sint-Janscentrum Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden De Tiltenberg VNB Werkgroep Katholieke Jongeren

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl