Vandaag is dinsdag 21 mei  

categorie categorie Ontmoeting
ontmoeting
Bisdom Groningen-Leeuwarden
(B Groningen)

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Website E-mail

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG  Groningen

(050) 40 65 888

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzondag 2 juni    Evangelie van 2024-06-02
begintijd08:30 uur
 titelBonifatiusdag - Titus en Bonifatius
beschrijving

Zondag 2 juni 2024 staat de jaarlijkse ontmoetingsdag van het noordelijk bisdom in de Bonifatiuskapel te Dokkum in het teken van twee heiligen. De vroeg-middeleeuwse bisschop en missionaris Bonifatius en de 20e eeuwse H. Titus Brandsma: de Friese pater-Karmeliet uit Bolsward die omkwam in het Duitse concentratiekamp Dachau tijdens de Tweede Wereldoorlog. Titus is op 15 mei 2022 door paus Franciscus heilig verklaard. Hij was in 1926 ook de geestelijk vader van het Dokkumer bedevaartsoord in het noorden.

Eucharistieviering
Twee bisschoppen gaan voor bij de eucharistieviering in de Bonifatiuskapel: hoofdcelebrant mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en als concelebrant zijn voorganger mgr. Gerard de Korte, de huidige bisschop van Den Bosch. TV-presentator Leo Fijen houdt ’s morgens een gastpresentatie over ‘Werk maken van je geloof en de inspiratie van H. Titus Brandsma’.  Veel katholieke jongeren van het noordelijk jongerenplatform van de RK kerk bezoeken de Bonifatiusdag. Evenals een groep Duitse jonge misdienaars uit Fulda, de Duitse zusterstad van Dokkum, waar de H. Bonifatius zijn sporen naliet in de vroege middeleeuwen.

Pelgrimswandeling
De dag biedt een afwisselend programma. ’s Ochtends vroeg vanaf 8.30 uur een pelgrimswandeling door een fraai natuurgebied vanuit het Friese Feanwâlden naar de kapel in Dokkum. De gastpresentatie van Leo Fijen over Titus Brandsma is om 11.00 uur in de Bonifatiuskapel. Een Processietocht door de binnenstad brengt relieken van de H. Bonifatius en H. Titus naar de kapel. Vanaf 14.00 begint de eucharistieviering met de beide bisschoppen. De viering wordt muzikaal ondersteund door christelijk mannenkoor Pro Rege, dat ondermeer een nationale Titus hymne ten gehore brengt, in 2022 gecomponeerd door musicus Chris Fictoor ter gelegenheid van Titus’ heiligverklaring.  

De Bonifatiusdag is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Opgave vooraf is gewenst voor deelname aan de pelgrimswandeling in de ochtend en de gezamenlijke lunch in de kapel.

Programma
08.00 uur - Pelgrimswandeling van Veenwouden naar Dokkum
11.00 uur - Gastlezing Leo Fijen
12.00 uur - Gezamenlijke lunch in de Bonifatiuskapel
13.00 uur - Processie met relieken door de binnenstad
14.00 uur - Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel

info

secretariaat@paxchristi.frl
www.bisdomgl.nl/evenementen/bonifatiusdag-2024-in-het-teken-van-twee-heiligen-titus-en-bonifatius
www.bonifatiusdagdokkum.nl

organisatieBisdom Groningen-Leeuwarden
locatieBonifatiuskapel, Bronlaan 12
plaatsDokkum (Friesland)
postcode91
bisdomGroningen-Leeuwarden
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl