Vandaag is vrijdag 19 april
Heilige Leo
 

categorie categorie Bezinning
bezinning
wanneerzondag 7 april    Evangelie van 2024-04-07
(Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen)
begintijd15:00 uur
eindtijd17:00 uur
 titelFeest Goddelijke Barmhartigheid bij Maria
beschrijving

Welkom op het feest van de Goddelijke barmhartigheid.

Op zondag 7 april 2024 - Beloken Pasen - vindt in de Mariabedevaartskerk in Renkum, Dorpsstraat 1 van 15.00 tot 17.00 uur het internationale wereldwijde feest van de Goddelijke Barmhartigheid plaats.

Op Barmhartigheidszondag wordt in de hele wereld gevierd dat God de berouwvolle zondaar vergeving zal schenken. Hij beloofde gelovigen, die op deze zondag naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de Eucharistie, bijzondere genaden zullen ontvangen, nl. de volledige vergeving van zonden en straffen door de zonden.

Het programma begint met het Heilig Uur om 15.00 uur met de Rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhartigheid bij het bijzondere genade schilderij van de Barmhartige Jezus. Tevens zijn er schilderijen verkrijgbaar! Aansluitend is er uitstelling van het Allerheiligste Sacrament met biechtgelegenheid. Om 16.00 uur is de eucharistieviering met celebrant priester Koos Smits. Het programma wordt muzikaal begeleid door het duo ‘Magnificat’ uit Utrecht. Na afloop is er een gezellige ontmoeting met koffie/thee en snacks in de pastorie.

info

(0317) 31 36 88 (na 20.00 uur)

locatieBedevaartskerk OLV Tenhemelopneming, Dorpsstraat 1
plaatsRenkum (Gelderland)
postcode68
bisdomUtrecht
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl