Vandaag is vrijdag 19 april
Heilige Leo
 

categorie categorie Ontmoeting
ontmoeting
Oude Abdij Drongen
(Abdij Drongen)

Oude Abdij Drongen

Website E-mail

Christelijk
Ignatiaans-geïnspireerd bezinningscentrum

Drongenplein 26-27
9031 Drongen, België

09/226 52 26

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzondag 7 april    Evangelie van 2024-04-07
(Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen)
begintijd10:00 uur
 titelGodly Play
beschrijving

Godly Play is een vernieuwende weg om Bijbelverhalen en schatten uit onze geloofstraditie te verkennen met kinderen.Deze speelse methode nodigt de kinderen uit om de verhalen en de stilte binnen te gaan en zich te verwonderen over zichzelf, God en de wereld. Godly Play respecteert de spiritualiteit van elk kind en moedigt hen aan om hun nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht te gebruiken en zo het mysterie en de vreugde van God te ervaren.Godly Play wordt wereldwijd ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen...

Godly Play wordt elke eerste zondag van de maand in de Oude Abdij Drongen aangeboden. Die eerste zondag komen gezinnen, religieuzen en alleenstaanden samen voor Voedsel voor Onderweg. Tijdens het uurtje geloofsverdieping voor volwassenen kunnen kinderen van 5 tot 12 jaar aansluiten bij Godly Play.
De bijeenkomsten worden begeleid door Katie Velghe en Lotte Oers, beide Godly Play vertellers.

Ben je ´╗┐nieuwsgierig ´╗┐naar het Godly Play aanbod in de Oude Abdij?
Je bent van harte welkom op een van de Godly Play–kennismaking voor volwassenen avonden.

info

www.oudeabdij.be/voedsel-voor-onderweg.html

organisatieOude Abdij Drongen
locatieOude Abdij Drongen, Drongenplein 27
plaatsDrongen (België)
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl