Vandaag is vrijdag 19 april
Heilige Leo
 

categorie categorie Liturgie
liturgie
Bisdom Utrecht
(B Utrecht)

Bisdom Utrecht

Website E-mail

Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Maliebaan 38-40
3581CR  Utrecht

tel (030) 233 80 30
fax (030) 23 11 962

Diocesane Kerkelijke
Caritas Instelling (DKCI)
Kerkaan 22
3828 EB  Hoogland (Amersfoort)
tel (06) 42 95 28 62

www.yougle.nl

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerwoensdag 27 maart    Evangelie van 2024-03-27
begintijd19:00 uur
 titelChrismamis Aartsbisdom Utrecht
beschrijving

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt in 2024 plaats op woensdag 27 maart, zoals gebruikelijk in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. In zijn uitnodiging voor de Chrismamis schrijft kardinaal Eijk dan ook: “Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer. Iedereen is bij deze viering welkom.”

De uitnodiging is gestuurd aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht, de parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen en aan de diaconaal assistenten en de catechetisch medewerkers. Tot hen richt kardinaal Eijk “het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.”

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding. Bovendien vernieuwen tijdens de Chrismamis de priesters hun wijdingsbeloften.

Evenals vorige jaren worden de vertegenwoordigers van alle locaties uitgenodigd om iets mee te brengen voor de Voedselbank Apeldoorn en de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn. “Er is in het bijzonder behoefte aan sokken, ondergoed en handdoeken,” schrijft kardinaal Eijk. Voorafgaand aan de viering kan een en ander worden afgegeven in het portaal van de kerk.

In het portaal zal ook een speciale tafel staan waar de HH. Oliën kunnen worden afgegeven die in het voorgaande jaar gezegend of gewijd zijn. Het Aartsbisdom zorgt voor een goede verbranding van de HH. Oliën die niet meer gebruikt zullen worden.

De overhandiging van de nieuwe HH. Oliën na afloop van de Chrismamis geschiedt op drie plaatsen in de kerk en wel per vicariaat. Kardinaal Eijk: “Het zal per parochie verschillen of de bestelde flesjes HH. Oliën worden meegenomen door de pastoor of door anderen die de parochie vertegenwoordigen.”

Vóór de viering is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Hiervoor zijn van 18.00-18.45 uur priesters beschikbaar tussen het hoogaltaar en het priesterkoor van de kerk.

info

www.aartsbisdom.nl

organisatieBisdom Utrecht
locatieOnze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18
plaatsApeldoorn (Gelderland)
postcode73
bisdomUtrecht
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl