Vandaag is woensdag 21 februari  

categorie categorie Conferentie
conferentie
Bisdom Den Bosch
(B Den Bosch)

Bisdom Den Bosch

Website E-mail

Postbus 1070
5200 BC Den Bosch

Parade 11
5211 KL Den Bosch

tel (073) 6125488
fax (073) 6136850

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerdonderdag 15 t/m vrijdag 16 februari    Evangelie van 2024-02-15
 titelStudiedagen voor priesters en diakens
beschrijving

De donderdag en vrijdag na Aswoensdag zijn op het Sint-Janscentrum in Den Bosch traditiegetrouw gereserveerd voor de jaarlijkse Studiedagen voor priesters en diakens van het bisdom Den Bosch. Al enkele jaren worden ook de pastoraal werkers en catechisten uitgenodigd. Komend jaar zijn er voor hen opnieuw Studiedagen en wel op 15 en 16 februari 2024.

In 2022 was het thema: ‘Met de parochie op weg naar de toekomst’ en in 2023: ‘Vrouw en Kerk. In gesprek over een alledaags, boeiend maar ook spannend onderwerp.’ Ook voor 2024 heeft de staf van het Sint-Janscentrum gezocht naar een ‘actueel’ thema en dat is gevonden op het vlak van de liturgie. De heer Evert de Jong, vele jaren docent liturgie van het seminarie en andere diocesane opleidingscentra in Nederland, heeft het thema als volgt geformuleerd: ‘Vier de liturgie bewust en beleef haar schoonheid’.

Als inleiding op de studiedagen en als toelichting op het thema schrijft hij: “Het centrale thema van de Constitutie over de litur-gie Sacrosanctum Concilium is de bevordering van de actieve deelname van allen die deelnemen aan de liturgische vieringen. Een belangrijk aspect van de actieve deelname is om dit op een bewuste manier te doen, zoals staat in de Constitutie over de liturgie (art. 14):

‘Onze moeder de kerk verlangt er vurig naar, dat alle gelovigen worden gebracht tot dat volledig, bewust en actief deelnemen aan de liturgische vieringen waar de aard van de liturgie zelf om vraagt...’

In zijn Apostolisch schrijven over de liturgische vorming van het volk van God Desiderio desideravi doet paus Franciscus een oproep om door een hernieuwde liturgische vorming van priesters en gelovigen te komen tot een intensere, gelovige viering van de vernieuwde liturgie van de Romeinse ritus.”

Er zijn acht sprekers uitgenodigd die het thema vanuit verschillende invalshoeken komen bespreken, van meer beschouwend tot praktisch. Het beloven weer inspirerende dagen te worden.

Programma

Donderdag 15 februari 2024
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee.
10.00 uur Opening van de studiedagen, door dr. Jan Van Reeth.
10.15 uur Het exegetische uitgangspunt van het pauselijk schrijven Desiderio desideravi: het paasmysterie als het fundament van de eucharistische liturgie door prof. dr. Archibald van Wieringen.
11.00 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat.
11.15 uur Pauze.
11.30 uur De eucharistie als viering en beleving van het paasmysterie – door prof. dr. Jozef Wissink pr.
12.15 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat.
12.30 uur Middaggebed.
13.00 uur Middagmaaltijd.
14.00 uur De viering van Christus – door drs. Evert de Jong.
14.45 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat.
15.00 uur Pauze.
15.10 uur De eigen kracht van het liturgisch ritueel laten spreken: het belang van het nauwgezet voltrekken van de liturgische handelingen ofwel de vaardigheid om de liturgie goed te vieren – door dr. Johan te Velde o.s.b.
15.55 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat.
16.10 uur Verplaatsen naar kapel.
16.15 uur Vespers in de kapel van het Sint-Janscentrum.
17.30 uur Avondmaaltijd.
19.00 uur Riten en rituele gezangen, communicatie en mystagogie van de liturgie - de heer Hein Vrijdag.
19.45 uur zingenderwijs: - intocht, - omgang met het evangelieboek, offerande, - eucharistisch gebed, - broodbreking, - communie. Even napraten onder het genot van een drankje. Wel thuis en tot morgen!
  ­
Vrijdag 16 februari 2024
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee.
10.00 uur Opening met recapitulatie van de eerste dag, door dr. Jan Van Reeth.
10.15 uur De wijze van expressie van de onderscheiden liturgische teksten – door de heer Hein Vrijdag.
11.00 uur Oefenen: - bidden van presidentiële gebeden; - lezen van de Schriftteksten; - voorbede/namen overledenen; - eucharistisch gebed.
11.15 uur Pauze.
11.30 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat.
12.15 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat.
12.30 uur Middaggebed.
13.00 uur Middagmaaltijd.
14.00 uur Hoe komen wij tot een liturgische catechese in de parochies – door dr. Petra Mergaerts
14.45 uur Uitwisseling naar aanleiding van het referaat.
15.00 uur Pauze.
15.10 uur De krachtlijnen van deze studiedagen.
16.00 uur Vespers in de kapel van het Sint-Janscentrum.
16.20 uur Afsluiting studiedagen met een drankje.
17.00 uur Wel thuis en tot ziens.

Informatie
Voor wie niet genodigd is, maar wel geïnteresseerd:

  • De apostolische brief Desiderio desideravi (hier heb Ik naar verlangd) over de liturgische vorming van het volk van God is in meerdere talen te lezen op de website van het Vaticaan: www.vatican.va
  • De referaten zullen enige tijd na de studiedagen (gebundeld) beschikbaar worden gesteld.

info

www.bisdomdenbosch.nl

organisatieBisdom Den Bosch
locatieSint-Janscentrum, Papenhulst 4
plaatsDen Bosch (Noord-Brabant)
postcode52
bisdomDen Bosch
doelgroepPriesters en religieuzen Priesters en religieuzen
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl