Vandaag is maandag 15 juli  

categorie categorie Retraite
retraite
Maria Mater Kring
(Maria Mater)

Maria Mater Kring

Website E-mail

Kapelaan L.Simons
lucas_simons@hotmail.com

Tineke Renckens
(045) 405 20 12
tinekeknots@gmail.com

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervrijdag 23 t/m zondag 25 februari    Evangelie van 2024-02-23
begintijd16:30 uur
eindtijd14:30 uur
 titelMaria Mater Retraite 2024
beschrijving

Aan het begin van de vastentijd organiseren we weer een retraite, voor alle vrouwen met een Mariaal hart, in het bezinningshuis Regina Carmeli te Sittard.

Het optreden van Jezus als verkondiger van de Blijde Boodschap, als Geneesheer en als Leidsman kent een lange voorbereiding in het Oude Testament. Sommige evangelisten, zoals Matheus en Lucas, beschrijven ook de directe voorbereiding op en van de dageraad van de komst van de Messias.

Zo besteedt de evangelist Lucas aandacht aan de eerste kleine kring van mensen waarin Jezus welkom is: zijn ouders, de ouders van Johannes de Doper en de oude Simeon en Hannah in de tempel. Ook besteedt hij aandacht, als enige van de evangelisten, aan de tiener Jezus. Hij vermeldt zijn optreden in de tempel te midden van de leraren. Van Lucas kennen we ook de eerste woorden van Jezus die zijn opgetekend.

De directe komst van de Heer wordt bovenal voorbereid door de voorloper van Jezus: Johannes de Doper. Hij bereidt het hart van de mensen voor op de komst van de Verlosser door zijn oproep tot bekering. Dat mag hij ook bij ons doen in deze retraite.

We laten in deze dagen van bezinning de tiener Jezus en zijn voorloper Johannes aan het woord. Jezus roept ons op om ons hart te openen voor de Vader en Johannes roept ons op ons hart te openen voor de komst van de Verlosser. Beiden helpen ons om ons te bekeren tot Degene die oorsprong en het doel van ons leven is: onze hemelse Vader.

info

Karin Houwers
(077) 474 60 84
j.houwers3@kpnplanet.nl

Marlies Jetten
(077) 474 15 48
marliesjetten74@gmail.com

mariamaterretraite.jouwweb.nl

organisatieMaria Mater Kring
locatieBezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2
plaatsSittard (Limburg)
postcode61
bisdomRoermond
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl