Vandaag is maandag 15 juli  

categorie categorie Lezing
lezing
wanneermaandag 20 november 2023    Evangelie van 2023-11-20
begintijd19:30 uur
 titelKathedraalschool - Sint-Jansavond
beschrijving

De parochie van de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch heeft voor geloofsvorming een ‘Kathedraalschool’ opgezet met diverse activiteiten. Zo zijn er Sint-Jansavonden, Bezinningsavonden, Leesavonden, cursussen en Sacramentenvoorbereiding.

Sint-Jansavonden
Dit seizoen staat tijdens de Sint-Jansavonden de relatie tussen het christendom en de andere monotheïstische godsdiensten centraal. Daarnaast spreken we ook over de relatie tussen de R.K. Kerk en de kerken van de Orthodoxie en de Reformatie.

• Donderdag 26 oktober: christendom - jodendom
Tineke de Lange, beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom, bespreekt de geschiedenis van de relatie tussen beide godsdiensten en gaat uitgebreid in op de ontwikkelingen na Vaticanum II en de relatie met het levende jodendom.

• Maandag 20 november: christendom - islam
Pater Jan Peters, jezuïet, islamoloog en arabist spreekt voor de tweede maal voor de kathedraalschool. Vorig seizoen belichtte hij het leven van zijn medebroeder Frans van der Lugt. Toen kwam de relatie christendom-islam al ter sprake. Deze avond gaat hij over dit onderwerp meer de diepte in. Er is veel dat beide godsdiensten scheidt, maar ook veel dat ons bindt.

• Maandag 22 januari: R.K. Kerk - kerken van de reformatie
Ds. Carper van Dorp, predikant, theoloog en programmamaker bespreekt in de internationale bidweek voor de eenheid de relatie tussen de Kerk van Rome en de kerken van de reformatie. Dat alles in het licht van Christus’ bede dat allen één moge zijn.

• Maandag 4 maart: R.K. Kerk - Orthodoxe Kerk
In 1054 de eerste grote kerkscheuring: die tussen Oost en West. Drs. Ton Sip, priester van ons bisdom en bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene is een groot kenner van de Orthodoxe Kerk. Hij celebreert de liturgie zowel in de Westerse als de Oosterse ritus. Hij neemt ons mee in de boeiende wereld van de Orthodoxie.

info

(073) 613 0314
secretariaat@sintjandenbosch.nl
www.kathedraalschool.nl

locatiePlebanie Sint-Janskathedraal, Choorstraat 1
plaatsDen Bosch (Noord-Brabant)
postcode52
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl