Vandaag is zondag 10 december
2e zondag vd Advent - Populus Sion
 

categorie categorie Conferentie
conferentie
wanneerzaterdag 4 november    Evangelie van 2023-11-04
begintijd10:00 uur
eindtijd15:00 uur
 titelInspiratiedag Laudato Si’
beschrijving

In zijn encycliek Laudato Si’ gaat paus Franciscus uitgebreid in op zijn zorgen over de toekomst van de aarde. Hij schrijft over de milieuproblematiek, maar ook over armoedebestrijding en een eerlijke verdeling van goederen en grondstoffen. Het bisdom Roermond organiseert samen met de Laudato Si’-alliantie NL en de Stichting Tijdig op zaterdag 4 november een inspiratiedag over de encycliek Laudato Si’.

Het kernthema van de encycliek is een krachtig appel van paus Francicus voor een verantwoorde omgang met de schepping. Acht jaar na publicatie weet Laudato Si’ mensen binnen en buiten de Kerk nog steeds te inspireren. De paus heeft onlangs zelfs een vervolg op dit document aangekondigd.

Tijdens de inspiratiedag willen het bisdom en de andere partners de encycliek toegankelijk maken en laten zien hoe die in parochies en in het leven van gelovigen kan worden toegepast. Vertegenwoordigers van parochies, diaconale werkgroepen en organisaties die op dit vlak actief zijn, alsmede alle andere belangstellenden, zijn van harte welkom. Op het programma staat een presentatie van Laudato Si’ en wat de paus daarin zegt over de omgang met de aarde door Jurijn Timon de Vos van de Laudati Si’-alliantie NL. Daarna vertelt Arend van de Heijden van Caritas 045 uit Parkstad hoe hij hier invulling aan geeft door maaltijden te verzorgen.

Na de lunch, die ook door Caritas 045 wordt verzorgd, presenteren drie lokale initiatieven zich tijdens Café Caritas. Kerkbestuurslid Ger Theelen uit Papenhoven vertelt over een ecologisch verzorgde begraafplaats, Ron van der Spoel van het Leger des Heils gaat in een videoboodschap in op het fenomeen inloopcentra en de Laudato Si’-groep van het parochiecluster Ubach over Worms vertelt hoe zij de encycliek gebruiken om tot parochievitalisering te komen. De dag wordt afgesloten met een discussie over de vraag hoe we in Limburg op deze voet verder kunnen gaan.

Programma
09.30 uur - inloop met koffie en thee
10.00 uur - Opening door pastoor Harry Notermans, aalmoezenier
10.05 uur - Presentatie en interactief groepsgesprek ‘Laudato Si’ door Jurijn Timon de Vos
11.40 uur - Meditatief moment
11.50 uur - Presentatie: ‘Ik had honger, en jij gaf mij te eten’ door Arend van der Heijden
12.00 uur - Lunch (geheel verzorgd door Caritas 045)
13.00 uur - Café Caritas:

  • ‘Groen bezig - tot over de dood. Een ecologisch verzorgde begraafplaats in Papenhoven’ door Ger Theelen van de parochie Moeder van Barmhartigheid
  • ‘Wat hebben wij met elkaar? Een inloopcentrum in je woonwijk’ door Ron van der Spoel van het Leger des Heils Limburg/Brabant-Oost (videoboodschap)
  • ‘Laudato Si’ - een kans tot parochievitalisering’ door Laudato Si’-groep parochiecluster Ubach over Worms

14.50 uur - hoe nu verder?
15.00 uur - afsluiting

Locatie
De inspiratiedag wordt gehouden bij het bisdom aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. Op het terrein is gratis parkeergelegenheid aanwezig. Het kantoor van het bisdom ligt op loopafstand van het NS-station in Roermond.  

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via bijgaande link. De deelnemersbijdrage is € 9,50 per persoon, incl. koffie/thee en lunch, te voldoen via rekeningnr: NL28 ABNA 0231 4001 52 onder vermelding van Laudato Si’ of € 10 als u de bijdrage ter plekke voldoet.

info

www.bisdom-roermond.nl

locatieBisdom Roermond, Swalmerstraat 100
plaatsRoermond (Limburg)
postcode60
bisdomRoermond
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2023 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl