Vandaag is donderdag 13 juni
Heilige Antonius van Padua
 

categorie categorie Festiviteit
festiviteit
wanneerzondag 17 april 2033    Evangelie van 2033-04-17
 titelJesus Celebration 2033
beschrijving

Stel u voor:

  • het grootste feest uit de geschiedenis: de viering van het 2000-jarige jubileum van de opstanding van Christus!
  • dat de wereldwijde gemeenschap van gelovigen samenkomt overal ter wereld!
  • dat de Kerk concrete liefde en oprechte eenheid zichtbaar aan de wereld toont!
  • dat bij het ochtengloren van Paaszondag 2033 het zonlicht een nieuw begin maakt!

Wat? De opstanding vieren
De visie van Jesus Celebration 2033 is om het 2000-jarige jubileum van de opstanding van Jezus Christus wereldwijd te vieren.

Wie? Iederéén
Iedereen die gelooft dat Jezus uit de doden is opgestaan. Alle stammen, alle talen, en alle volkeren.

Waar? Doorheen alle naties
Overal. In alle landen, in elke stad, in stadions, parken, kerken, huizen, stadspleinen...

Wanneer? Pasen 2033
Het hoogtepunt zal plaatsvinden naar gelang de tijdszones op Paasochtend 2033, dus op 17 april 2033. Verschillende activiteiten en samenkomsten kunnen worden georganiseerd voor- en na deze gedenkwaardige datum.

Hoe? Door wereldwijd een groot feest te vieren
Mensen uit alle etnische groepen, alle kerk denominaties, en van alle leeftijden komen bijéén in kleine of grote bijeenkomsten. Een samenwerking tussen de verschillende kerken voor één gemeenschappelijk doel. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Waarom? Een unieke gelegenhei
Dit is een uitzonderlijke gelegenheid om Jezus bekend te maken. Het is voor ons een heel groot voorrecht om Hem dit cadeau te geven: gelovigen die Hem loven, vereren en verkondigen in eenheid van geest, als antwoord op zijn onschatbare offer. Dit is ook een antwoord op het grootste gebod: Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf. (Lucas 10:27)

info

www.jc2033.world

locatie
plaatswereldwijd
doelgroep

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl