Vandaag is dinsdag 25 juni  

categorie categorie Bedevaart
bedevaart
Bisdom Haarlem-Amsterdam
(B Haarlem)

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Website

Postbus 1053
2001 BB Haarlem

Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem

tel (023) 5112 600
fax (023) 5112 629

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneermaandag 3 t/m woensdag 5 juli 2023    Evangelie van 2023-07-03
(Heilige Thomas)
 titelBedevaart naar Kevelaer
beschrijving

De jaar­lijkse bede­vaart naar Troos­te­res van de Bedroef­den in Kevelaer (Duits­land) is van 3 t/m 5 juli 2023 geor­ga­ni­seerd door de Haar­lemse Broe­der­schap en de pelgrims­groep Am­ster­dam-Volen­dam-West-Friesland.

Het bede­vaart­pro­gramma omvat het aanbie­den van de bede­vaartkaars, het bid­den van de kruis­weg, plech­tig Lof en een eucha­ris­tie­vie­ring met het koor en orkest van de heilige-Maria­basi­liek. Daar­naast is er voldoende gelegen­heid voor de winkels en terrasjes.

Mgr. Jan Hendriks gaat voor in een feestelijke Mis op dinsdag 4 juli met aansluitend de lichtprocessie.

  • Aanmel­ding t/m 14 juni

info

Dea Broersen
(06) 250 214 17
kevelaer­bede­ vaart@outlook.com
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

organisatieBisdom Haarlem-Amsterdam
locatie
plaatsKevelaer (Duitsland)
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl