Vandaag is zondag 29 mei  

categorie categorie Conferentie
conferentie
wanneerdinsdag 17 mei    Evangelie van 2022-05-17
begintijd10:00 uur
eindtijd15:30 uur
 titelStudiedag Liturgie
beschrijving

De Diocesane Commissie voor Liturgie en het Sint Franciscuscentrum organiseren de jaarlijkse studiedag Studiedag Liturgie 2022: ‘Bidden en vieren in kleine kring’. Deze zal plaatsvinden op 17 mei 2022 van 10.00 uur tot 15.30 uur in zaal De Pelgrim 2 - Cuyperszaal van de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch.

Bidden en vieren in kleine groepen 
Op dit ogenblik maakt kerkelijk Nederland een intense transitie door. In de toekomst zal de Kerk uit kleinere groepen gelovigen bestaan, kleiner dan we nu zijn gewend, en in een omgeving van mensen die vervreemd zijn van of simpelweg vreemd zijn aan het christelijk geloof en een kerkelijke praktijk. We zullen meer missionair moeten zijn, getuigen en uitnodigen. In de missionaire Kerk is het bijeenbrengen van kleine groepen ook een bewuste keuze, om elkaar te sterken in het geloof door samen erover te spreken, te bidden en te vieren. Een cultuur van gebed is de voorwaarde en het fundament van een missionaire parochie. Het bidden en vieren in kleine groepen kan mensen van buiten helpen om binnen te gaan in geloof en Kerk. En de praktijk van het samen bidden helpt om de Eucharistieviering sterker als bron en hoogtepunt van christelijk leven te beleven.

Door wie en wat
Tijdens deze studiedag willen we twee hoofdsprekers aan het woord laten:

  • Dr. Sam Goyvaerts, universitair docent aan de Faculteit voor Katholieke Theologie in Utrecht / Tilburg, zal spreken over ‘Liturgie en gemeenschap op de drempel’. De drempel verwijst enerzijds naar de transitie van het kerkelijk leven en anderzijds naar het initiërende, liminale karakter van bepaalde liturgische vormen: nog niet helemaal binnen maar ook niet meer helemaal buiten.
  • Zr. Hildegard Koetsveld osb zal vanuit haar ervaring als lid van een contemplatieve religieuze gemeenschap in gaan op de werking van het gebed onder de titel ‘’Bidden als schakel tussen God en wereld’ Daarnaast zal een aantal mensen vanuit hun pastorale praktijk een vorm van bidden en vieren in kleine groepen toelichten.

Aan bod komen onder andere het bidden in het kader van Alpha, bidden met jeugd en jongeren en seniorenvieringen.

Voor wie
Iedereen, van pastorale beroepskracht, vrijwilliger tot geïnteresseerde, met een hart voor de katholieke liturgie en voor de missionaire parochie, nodigen wij uit. De leden van de pastorale teams en parochiebesturen vragen we deze uitnodiging ook verder bekendheid te geven aan groepen in de parochie, die nauwe verwantschap hebben met en interesse in liturgie, zang en catechese.

Wanneer, hoe en kosten
De studiedag liturgie vindt plaats op dinsdag 17 mei van 10.00 uur tot 15.30 uur Ter bestrijding van de onkosten vragen wij een bijdrage van € 15,-. Dit bedrag kunt u overmaken naar NL91 RABO 0158 7840 22 t.n.v. Sint Franciscuscentrum o.v.v. studiedag liturgie, of op de dag zelf contant betalen.

Aanmelden
Voor de Studiedag Liturgie 2022 kunt u zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website.

info

sintfranciscuscentrum.nl/vorming/studiedag-liturgie-2022-%E2%80%98bidden-en-vieren-in-kleine-kring%E2%80%99

locatieBasiliek van de HH. Agatha en Barbara, Markt 57
plaatsOudenbosch (Noord-Brabant)
postcode47
bisdomBreda
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2022 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl