Vandaag is donderdag 11 augustus  

categorie categorie Conferentie
conferentie
wanneerzaterdag 8 oktober    Evangelie van 2022-10-08
begintijd10:00 uur
eindtijd17:00 uur
 titelopGROEIsymposium
beschrijving

In het najaar staat weer een volgend opGROEIsymposium op het programma. Het symposium dat op zaterdag 8 oktober 2022 plaatsvindt in Ede heeft als thema:

Bouwen aan Vertrouwen Over gezonde relaties tussen ouders, school en Kerk

Nadat we in 2014 een eerste opGROEIsymposium mochten houden, worden nu de voorbereidingen getroffen voor de eerste lustrum­editie. Doel van het symposium, en waarom het als centraal thema altijd de seksuele opvoeding heeft, lees je onderaan dit bericht. Nu eerst meer over de editie op 8 oktober 2022.

Ouders als eerste opvoeders
Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen. Zij nemen de kinderen vanaf jongs af aan mee in een ontdekkingsreis van de wereld. De kinderen leren, zowel in denken als doen en steeds passend bij hun leeftijd, hoe de wereld in elkaar zit en wat hun eigen plaats daarin is. Hoe groter de wereld van je kind(eren) wordt, hoe meer mensen betrokken raken bij de opvoeding. Soms stuit je daarbij op dilemma’s, omdat er verschillende visies over opvoeden zijn. Eén van de gebieden waar dat het sterkst naar voren komt, is de seksuele opvoeding. Bij deze editie van het opGROEIsymposium staat de vraag centraal hoe je als ouders met hen die jouw gezin ondersteunen in de opvoeding - zoals school, familie, overheid, Kerk - een goede band kunt opbouwen rondom de seksuele opvoeding.

Luister en praat mee
Ook bij deze editie zijn er drie lezingen, dit keer verzorgd door basisschooldirecteur Loles Bobo Ruiz, Tweede Kamerlid en arts Nicki Pouw en priester Luc Simons. In de middag kun je in twee rondes kiezen uit vier verschillende workshops. Zaken die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de rechten van de ouders, hoe ga je het gesprek aan met school, wat zegt de Kerk over de plaats van de ouders bij de opvoeding? De workshops zijn praktisch en brengen het onderlinge gesprek op gang aan de hand van stellingen. Ook presenteren we het thuisproject ‘Het cadeau, 10 brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ als ondersteuning voor ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan over de onderwerpen liefde, relaties en seksualiteit.

Op de website vind je in het menu onder het tabje ’Symposium’ meer informatie over het programma, de sprekers en de inhoud van hun lezing of workshop. Tijdens de pauzes is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Details opGROEIsymposium 2022

thema: Bouwen aan Vertrouwen
Over gezonde relaties
tussen ouders, school en Kerk
sprekers: Luc Simons pr.
Nicki Pouw (Tweede Kamerlid en arts)
Loles Bobo Ruiz (schooldirectrice)
workshops: Remco Bangma
Marieke Goes en Yvonne Koopman
Loles Bobo Ruiz
Gerdien Lassche
datum: zaterdag 8 oktober 2022
tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
locatie: De Schuilplaats, Ede
entree: € 30 per persoon / € 55 per echtpaar
kinderen 0-5 jaar gratis
studenten € 15
crèche: Opvang voor kinderen 0-5 jaar

Flyer en aanmelden
Geef je snel op voor deze eerste lustrumeditie van het opGROEIsymposium. En nodig ook kennissen, vrienden en medeparochianen uit. Er is opvang voor kinderen tot en met 5 jaar. De lunch is geheel verzorgd. Mocht je flyers willen neerleggen, laat het dan even weten ( info@opgroeisymposium.nl ), dan sturen we het benodigde aantal op.

Waarom altijd die aandacht voor de seksuele opvoeding?
Soms wordt ons de vraag gesteld waarom het opGROEIsymposium altijd over de seksuele opvoeding gaat. Er zijn toch zoveel meer onderwerpen die bij het opgroeien en opvoeden passen.

Dit is waarom: Sinds de kerndoelen van het basisonderwijs (en de onderbouw van het middelbaar onderwijs) eind 2013 voor het eerst de toevoeging kregen om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit, heeft het opGROEIsymposium katholieke opvoeders willen toerusten en ondersteunen. Enerzijds door de liefdevolle en waardige kijk van de Kerk op liefde en seksualiteit voor het voetlicht te brengen en anderzijds door een ontmoetingsplek te zijn waar ouders en andere opvoeders met elkaar in gesprek kunnen gaan, voorbeelden kunnen uitwisselen en elkaar kunnen bemoedigen. Praten over liefde, relaties en seksualiteit maakt net zoveel onderdeel uit van de opvoeding als bijvoorbeeld leren tandenpoetsen of omgaan met verdriet. Toch blijkt het lang niet altijd eenvoudig te zijn het juiste moment of de juiste woorden te vinden om er met elkaar over te spreken. En dat kan gelden voor ouders onderling, voor ouders en kinderen, voor ouders richting familie, vrienden en kennissen en ook voor ouders richting school en Kerk.

Daar komt bij dat de gelovige visie op de mens en de plaats van de seksualiteit binnen die mensvisie door het grootste deel van de huidige samenleving niet (meer) wordt gedeeld of begrepen. Het team van het opGROEIsymposium denkt dat de christelijke visie op relaties en seksualiteit beter verdient en juist vreugde en stabiliteit biedt aan mensen en hun onderlinge relaties. Vanuit die overtuiging richt het team zich op het bekendmaken en bespreekbaar maken van de seksuele opvoeding vanuit katholiek perspectief en alle onderwerpen die daarmee kunnen samenhangen. De seksualiteit raakt immers direct aan onze diepste roeping als mens, als man en vrouw. Er zijn weinig plaatsen of gelegenheden waar ouders met elkaar en andere opvoeders zich vanuit katholiek perspectief over dit onderwerp kunnen buigen. Het opGROEIsymposium wil zo’n plek zijn.

info

www.opgroeisymposium.nl

locatieDe Schuilplaats, Otterloseweg 18a
plaatsEde (Gelderland)
postcode67
bisdomUtrecht
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2022 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl