Vandaag is zaterdag 4 december  

categorie categorie Ontmoeting
ontmoeting
Bisdom Groningen-Leeuwarden
(B Groningen)

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Website E-mail

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG  Groningen

(050) 40 65 888

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzondag 9 januari 2022    Evangelie van 2022-01-09
(Doop van de Heer)
 titelDag van het Jodendom - Groningen
beschrijving

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, jaarlijks in januari de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is het thema: Kunst.

Thema Kunst
‘Kunst’: op het eerste gezicht geen voor de hand liggend thema voor een Dag van het Jodendom. De Tora zegt immers “Je zult geen gesneden beeld maken….(Ex. 20:4)”. Rabbijnse teksten en verhalen leggen de verbinding met het onuitsprekelijke, het goddelijke, hetgeen niet in beelden is uit te drukken. Maar welke betekenis geven we dan aan de religieuze voorwerpen in synagogen, wat ware kunstwerken zijn? En hoe duiden we dan de kunst, gecreëerd door Joodse kunstenaars? De vraag die dat oproept is: bestaat er een verschil tussen Joodse kunst en christelijke kunst als het om verbeelding gaat? Het onderscheid wordt in ieder geval bepaald door de context. In een synagoge treft men geen schilderijen en beelden aan, gerelateerd aan de Bijbel. In Katholieke kerken daarentegen in overvloed, waarbij het gaat om de uitdrukking van religieuze beleving in kunstwerken en de schoonheid van de architectuur die dikwijls gerelateerd zijn aan plaatsen van samenkomst, bezinning en aanbidding.

Studiemiddag
Als aanzet tot nadenken en discussie over bovenstaand themaorganiseert het Bisdom Groningen-Leeuwarden op zondag 9 januari 2022 een studiemiddag in de Synagoge Folkingestraat te Groningen. Sprekers zijn drs. Jaron Beekes en Prof. dr. Sible L. de Blaauw. Beekes studeerde Alg. Cultuurwetenschappen, Illustratieve Vormgeving en Beeld & Taal. Hij is eindredacteur van Museumtijdschrift en auteur van ondermeer het boek ‘Kunsjt! Een Joodse kijk op kunst in 50 meesterwerken’.

Prof. dr. Sible L. de Blaauw is emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis Vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Programma
14.30 uur - Ontvangst met koffie of thee
15.00 uur - Begroeting en openingswoord
15.05 uur - Joden en katholieken in de beeldende kunst, Jaron Beekes
15.40 uur - Intermezzo
15.50 uur - Kerkgebouw en Synagoge, Sible L. de Blaauw
16.25 uur - Gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide sprekers
16.40 uur - Napraten met een drankje of sapje
17.00 uur - Sluiting

Wij hopen van harte u op 9 januari te mogen begroeten. Reserveren
is dit maal verplicht. Afhankelijk van de situatie m.b.t. Corona kan
het zijn dat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is en wordt
een entreebewijs verstrekt op basis van volgorde van aanmelding.
Zonder entreebewijs heeft u helaas geen toegang.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
In verband met de praktische organisatie vragen wij u zich z.s.m. aan te melden bij:

Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden,
t.a.v. mw. Lisette Winter, Ubbo Emmiussingel 79,
9711 BG Groningen, tel. 050-4065888
of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl

info

mw. Lisette Winter
(050) 40 65 888
l.winter@bisdomgl.nl
bisdomgl.nl/jaarlijkse-dag-van-het-jodendom-9-januari-2022

organisatieBisdom Groningen-Leeuwarden
locatieSynagoge, Folkingestraat 60
plaatsGroningen (Groningen)
postcode97
bisdomGroningen-Leeuwarden
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl