Vandaag is woensdag 22 september  

categorie categorie Lezing
lezing
wanneerdinsdag 21 september    Evangelie van 2021-09-21
(Prinsjesdag)
begintijd20:00 uur
 titelDromen van een wereld waarin iedereen meetelt
beschrijving

Op 28 augustus 1963 hield dominee Martin Luther King de legendarische toespraak over zijn droom voor de wereld. Een droom van gelijkheid en onderling begrip tussen mensen. Hij inspireerde met een uitzicht op een wereld waarin iedereen respectvol was voor de naaste, ongeacht ras of cultuur.

Inmiddels leven we bijna zestig jaar later. En zijn er onstuitbare vluchtelingenstromen, de welvaart is meer dan ooit ongelijk verdeeld, de wereld wordt opgeschrikt door schietpartijen waarbij rassenonderscheid een rol speelt. De stem van de Black Lives Matter-beweging heeft de laatste jaren noodzakelijkerwijs volop geklonken. Wat wil dat zeggen over de droom van Martin Luther King? Is zijn visioen overeind gebleven of vervlogen in de tijd? Heeft ze haar betekenis verloren of is ze alleen maar gegroeid in zeggingskracht?

Op dinsdag 21 september houdt prof. dr. Fred van Iersel een interactieve voordracht over deze vragen. Aan de hand van videofragmenten van de redevoering van Martin Luther-King en van aangrijpende momenten uit de actualiteit van 2021 probeert hij een antwoord te vinden op deze vragen. Bij zijn zoektocht zullen noties uit de katholieke sociale leer verrassend nieuwe inzichten opleveren en een verhelderend licht werpen op het ideaal voor onze huidige tijd. Zo laat bijvoorbeeld de pauselijke encycliek Fratelli Tutti op markante wijze zien dat het hier gaat om één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd, een vraagstuk dat zeker niet uitzichtloos is.

De voordracht op 21 september begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan 9 in Tilburg. De toegang is gratis. Er is bij de voordracht ook volop ruimte om met Fred van Iersel in gesprek te gaan. Bij veel mensen is de droom zeker nog niet uitgedoofd. U bent van harte welkom!

Fred van Iersel heeft in zijn werkzaamheden te maken gehad met alle aspecten van het vredesthema. Zo is hij hoofdaalmoezenier geweest bij het justitie-pastoraat, algemeen secretaris van de vredesbeweging PAX-Christi, en namens de R.K. kerk vertegenwoordiger van het IKV. Hij was ook bijzonder hoogleraar Vraagstukken Geestelijk Verzorging bij de Krijgsmacht aan de Tilburgse Universiteit. Op 18 juni jongstleden heeft hij daar afscheid genomen.

info

parochiedegoedeherder.nl/op-zoek-naar-meer/nieuws-uit-de-parochie/dromen-van-een-wereld-waarin-iedereen-meetelt

locatiePetrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9
plaatsTilburg (Noord-Brabant)
postcode50
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl