Vandaag is woensdag 22 september  

categorie categorie Bezinning
bezinning
wanneerwoensdag 1 september t/m maandag 4 oktober    Evangelie van 2021-09-01
 titelPeriode van de schepping
beschrijving

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt er in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato Si’ werkgroep Nederland ook dit jaar weer materiaal hiervoor uit.

Brochure met suggesties voor liturgie, bezinning en activiteiten
De Scheppingsperiode (1 september - 4 oktober 2021) wordt elk jaar groter. Voor Vlaanderen en Nederland is een uitgebreid katern gemaakt met suggesties om als gemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode. Dit jaar staan de zeven stappen van het internationale Laudato Si’platform centraal.

De brochure met suggesties voor liturgie, gesprek, bezinning en actie in de periode voor de Schepping is te downloaden via www.laudato-si.nl

Paus Franciscus
Paus Franciscus heeft enkele jaren geleden 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ’Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september t/m 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

Plant een boom!
Opnieuw doen de Laudato Si werkgroep en Ecokerk een oproep aan iedereen om in deze periode een Laudato Si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Laudato Si’ werkgroep Nederland
De Laudato Si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de KNR. Deze is ingesteld bij het uitkomen van de pauselijk encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is mgr. Gerard de Korte.

info

www.laudato-si.nl

locatie
plaatsNederland
doelgroep

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl