Vandaag is zondag 24 januari  

categorie categorie Ontmoeting
ontmoeting
wanneerzondag 17 t/m zondag 24 januari    Evangelie van 2021-01-17
(Dag van het Jodendom)
 titelWeek van Gebed voor eenheid christenen
beschrijving

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. Dat hebben de Raad van Kerken en MissieNederland op 26 juni bekend gemaakt. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die materiaal voor de gebedsweek  voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

“In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland. Komend najaar kunnen kerken en werkgroepen weer beginnen met het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Onder anderen de Raad van Kerken en MissieNederland ondersteunen dit met diverse materialen, die in augustus beschikbaar komen.

Over de Week van Gebed
De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

info

www.weekvangebed.nl
www.rkkerk.nl/week-van-gebed-2021-voor-de-eenheid-zet-oproep-jezus-centraal-blijfinmijnliefde

locatie
plaatsNederland
doelgroep

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl