Vandaag is woensdag 27 januari  

categorie categorie Bezinning
bezinning
wanneervanaf donderdag 10 december 2020    Evangelie van 2020-12-10
begintijd10:00 uur
eindtijd16:00 uur
 titelReligieuze verdieping met kunst
beschrijving

Ommekeer in beeld in ‘sterke tijden’

De pandemie die de wereld heeft getroffen kent vele gezichten. Angst, ziekte, dood, verlies, zeker, maar ook: reflectie en hoop op vernieuwing en verandering ten goede. De noodzaak om te werken aan een gezonde wereld is voor velen duidelijker dan ooit.

In het kader van dit verlangen naar een ommekeer, bieden wij 4 bijeenkomsten aan in de zgn. sterke tijden. Dat zijn de periodes die voorafgaan aan de feesten die te maken hebben met het leven van Jezus Christus:

  • Advent: ca. 4 weken van voorbereiding op het Kerstfeest
  • Veertigdagentijd: vastentijd, voorbereiding op Pasen
  • Goede Week: de week voor Pasen waarin het lijden en sterven van Jezus Christus ervaren wordt
  • Paastijd: de periode na de Opstanding, de 50 dagen vóór Pinksteren

Van oudsher hebben mensen zich in deze periodes teruggetrokken, of zijn juist samen gekomen, om zich te bezinnen. Op hun leven, op de betekenis van religie, op het verlangen naar eenheid en verbondenheid, op hun plaats in de wereld.

Samen met u willen ook wij pas op de plaats maken. Om ons te bezinnen. Om te ontdekken wat de sterke tijden ons te vertellen hebben. Om te onderzoeken wat de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament ons te zeggen hebben in deze roerige tijden van zoeken naar en hoop op vernieuwing.

Wij, dat zijn Thom Breukel (tekenaar/auteur) en Maria Scherf (beeldend kunstenaar/ begeleider) Al een aantal jaren verzorgen wij diverse cursussen en bijeenkomsten, waarbij we putten uit rijke bronnen zoals de westerse en oosterse mystiek, het evangelie, verhalen, gedichten, muziek en beeldende kunst. In de 4 bijeenkomsten van Ommekeer zal de nadruk liggen op teksten uit het Oude en Nieuwe Testament.

Omdat woorden soms tekort schieten blijft het niet bij in gesprek gaan, maar komt het doen zeker aan bod: tekenen, schilderen, boetseren etc. in diverse technieken. Meditatie is onderdeel van elke bijeenkomst.

Wij bieden u tijd en ruimte voor verbinding, verwondering en verdieping. Van u vragen wij de intentie om deze ontdekkingsreis in zijn geheel aan te gaan.

Ommekeer in beeld:

  • Meditatie
  • Teksten, verhalen, gedichten, muziek
  • Gesprek, ontmoeting
  • Tekenen/schilderen/diverse technieken

Data: 10 december 2020, 25 februari 2021, 1 april 2021 en 20 mei 2021
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Plaats: Huis op het Spui, Handboogstraat 4, Amsterdam Centrum (achter de Oude Lutherse Kerk op het Spui)
Kosten: € 160, vooraf te voldoen
incl. materiaal, koffie/thee, teksten

Ervaring is niet nodig, ieder is van harte welkom!

info

Maria Scherf
(06) 281 94 999
frscherf@gmail.com

locatieHuis op het Spui, Handboogstraat 4
plaatsAmsterdam (Noord-Holland)
postcode10
bisdomHaarlem-Amsterdam
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl