Vandaag is zaterdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
 

categorie categorie Cursus
cursus
Bisdom Groningen-Leeuwarden
(B Groningen)

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Website E-mail

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG  Groningen

(050) 40 65 888

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzaterdag 28 september 2019    Evangelie van 2019-09-28
 titelDiaconale leerroute Bonifatius Academie
beschrijving

Diaconaal werk is dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie. “Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken”, zegt Paus Franciscus. “Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten.” Daden van barmhartigheid, trouw en solidariteit met de noden van anderen maken deze liefde concreet. De nieuwe Diaconale Leerroute voor vrijwilligers en PCI-bestuurders helpt mee dit werk in eigen omgeving op te bouwen. De Diaconale Leerroute wordt aangeboden door de Bonifatius Academie van het bisdom en loopt van september 2019 tot mei 2021.

Het eerste semester Diaconale Leerroute begint op 28 september 2019 in Groningen en omvat 5 cursusbijeenkomsten tot eind november.

Cursusopzet  Bonifatius Academie
Het 1e semester van de Diaconale Leerroute gaat over het belang van diaconie voor de kerk en welke methoden voor diaconaal werk te onderscheiden zijn. U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes van mensen kunnen zijn, rekening houdend met grenzen van de ander en van uzelf. Praktijkuitvoering staat centraal in het 2e en 3e semester. U krijgt hulp bij het stap voor stap opzetten van een diaconaal project vanuit de parochie. In de cursusgroep bespreekt men elkaars projecten. Op thematische bijeenkomsten met gastdocenten vindt verdieping plaats. Het 4e semester kijkt naar resultaten en impact op betrokkenen.

Vijf cursusdata

  • zaterdag 28 september
  • donderdag 17 oktober
  • maandag 4 november
  • woensdag 13 november
  • zaterdag 23 november

Verdieping door kennis en gesprek, afwisseling studie en praktijk, ontmoeting met geestverwanten kenmerken de Bonifatius Academie. Alle belangstellenden zijn welkom. Het cursusaanbod voor het najaar 2019 gaat over: Jacob en Jozef/ aartsvaders van het Oude Testament (door bisschop Ron van den Hout); Jezus Christus; Eucharistie, venster op liturgie; Bestuurscursus voor Parochie en PCI.  In het voorjaar van 2020 aangevuld met: Kerk, Brieven van Paulus/het Nieuwe Testament, Parochiebestuur en Parochiecommunicatie.

Aanmelding voor de Diaconale Leerroute kan tot 21 september bij het bisdom, mw. Lisette Winter.  Contact: l.winter@bisdomgl.nl of 050-4065888.

Informatie over de leerroute: cursusleider Agaath Erich. Contact: a.erich@bisdomgl.nl of 050-4065869 (donderdags).

Meer info Bonifatius Academie, zie: Studiegids Bonifatius Academie 2019-2020 op www.bonifatiusacademie.nl

info

Agaath Erich
(050) 40 658 69 (donderdag)
a.erich@bisdomgl.nl
www.bonifatiusacademie.nl

organisatieBisdom Groningen-Leeuwarden
locatie
plaatsGroningen (Groningen)
postcode97
bisdomGroningen-Leeuwarden
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl