Vandaag is zaterdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
 

categorie categorie Cursus
cursus
Bisdom Groningen-Leeuwarden
(B Groningen)

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Website E-mail

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG  Groningen

(050) 40 65 888

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervanaf woensdag 25 september 2019    Evangelie van 2019-09-25
begintijd20:00 uur
eindtijd22:00 uur
 titelLiturgiecursus
beschrijving

Eucharistie, venster op de liturgie

In het seizoen 2018-2019 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie,’ aangeboden. Velen hebben in Wolvega aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2019 start de werkgroep met een vervolg op deze cursus. Omdat het een voortzetting van de basiscursus is willen we nu de focus richten op enkele liturgische onderwerpen. De viering van de Eucharistie, bij velen bekend, zal dan het venster zijn waardoor we naar de liturgie kijken.

Aan de hand van de viervoudige indeling van de Eucharistieviering zullen o.a. thema’s als de H.Schrift in de liturgie, de kerk als gebouw en mystiek lichaam, liturgie en muziek, de geloofsbelijdenis en andere liturgische vieringen aan bod komen. De avonden zullen weer in Wolvega worden gegeven.

De cursus is vanaf dit jaar onderdeel van de Bonifatiusacademie, het vormingsprogramma van ons bisdom Groningen-Leeuwarden.

Een eerdere deelname aan de basiscursus is géén vereiste. Voor wie de vroegere Kadercursus Liturgie heeft gevolgd zal veel bekends horen. Pastoor Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastoraal werkster José Lange en pastoor Arjen Jellema zullen in afwisseling de avonden verzorgen. Als cursusboek zal de werkgroep een reader samenstellen met interessante artikelen. De deelnamekosten bedragen € 25,-. Voor méér informatie en een folder kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd, 0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com

 • Bijeenkomst 1
  De kerk, huis van stenen, huis van mensen
  woensdag 25 september 2019
  o.l.v. pastoor V.Maagd
 • Bijeenkomst 2
  Liturgie en muziek
  dinsdag 15 oktober 2019
  o.l.v. mv. A. Dikhoff-Pollmann
 • Bijeenkomst 3
  Openingsriten
  woensdag 20 november 2019
  o.l.v. pastoor A.Jellema
 • Bijeenkomst 4
  Viering van het Woord
  woensdag 15 januari 2020
  o.l.v. pastoor V.Maagd
 • Bijeenkomst 5
  Geloofsbelijdenis
  woensdag 19 februari 2020
  o.l.v. pastoraal werkster J.Lange
 • Bijeenkomst 6
  Viering van de Eucharistie
  woensdag 18 maart 2020
  o.l.v. pastoor A.Jellema
 • Bijeenkomst 7
  Slotriten en wegzending
  woensdag 22 april 2020
  o.l.v. pastoraal werkster J. Lange

Deelnamekosten
De deelname kosten bedragen € 25. Dit is een bijdrage in de kosten van het cursusboek, dat u ontvangt, en de faciliteiten waar we gebruik van maken.

Plaats en tijd
De bijeenkomsten zijn van 20.00 u. tot 22.00 u.
Zij vinden plaats in: Parochiehuis Wolvega, Lycklamaweg 12, 8471 JX Wolvega

Informatie
Voor méér informatie kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd,
0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com

Deelnemers vragen wij uiterlijk vóór 13 september 2019 op te geven

info

pastoor Victor Maagd
(0527) 61 20 61
pastoormaagd@gmail.com

(050) 40 65 888
l.winter@bisdomgl.nl
www.bisdomgl.nl

organisatieBisdom Groningen-Leeuwarden
locatieParochiehuis Wolvega, Lycklamaweg 12
plaatsWolvega (Friesland)
postcode84
bisdomGroningen-Leeuwarden
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl