Vandaag is zaterdag 7 december  

categorie categorie Conferentie
conferentie
Katholieke Charismatische Vernieuwing
(KCV)

Katholieke Charismatische Vernieuwing

Website E-mail

Katholieke Charismatische Vernieuwing staat voor Jong, vernieuwend, radicaal en midden in de Kerk

Nederland
www: www.kcv-net.nl
email: info@kcv-net.nl

België
www: www.kcv.be
email: kcv@yucom.be

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervrijdag 21 juni    Evangelie van 2019-06-21
begintijd11:00 uur
 titelSymposium Doof de Geest niet uit
beschrijving

Op vrijdag 21 juni is er in de katholieke Rafaëlkerk te Utrecht Overvecht een oecumenisch symposium om een stimulans te geven aan het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de Heilige Geest verkiest te schenken. Dit symposium is een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) en MissieNederland.

Sprekers
Sprekers zijn ’s morgens prof. dr. Erik Borgman, van Tilburg University, en dr. Miranda Klaver van de VU/CWN onderzoeksplaats ‘Charismatic and Pentecostal Christianity’.

’s Middags zijn er workshops over de gave van profetie (inleider Henk Rothuizen, moderator Kees Slijkerman), de gave van genezing (inleider Wilkin van de Kamp, moderator Erik Borgman) en de gave van onderscheiding (inleider priester Koos Smits, moderator Peter Grim van de VPE).

Bisschop Van den Hende, namens de bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor oecumene, zal aan het einde van de dag een evaluatie houden, samen met de voorzitter van de VPE, Machiel Jonker.

Henk Rothuizen is de stichter van het kerkgenootschap Rafaël Nederland, een pinksterdenominatie met bijzondere ervaring op het gebied van profetie. Wilkin van de Kamp van stichting VrijZijn trekt met zijn weekenden voor genezing en bevrijding duizenden deelnemers van allerlei kerkelijke achtergronden. Hij schreef ook verschillende boeken hierover.

Professor Borgman zei in 2015 naar aanleiding van zijn verrassende boek Waar blijft de kerk? ‘We kunnen alleen gered worden door de Geest’. ‘We moeten niet allereerst iets doen, we moeten weer iets gaan ontvangen: de signalen van de Geest’.

Aanvang en aanleiding
Het symposium opent om 11.00 uur met een half uur van lofprijzing en getuigenissen onder leiding van Jan Wolsheimer en Kees Slijkerman. Aanleiding tot dit symposium is het onlangs verschenen studierapport Doof de Geest niet uit, de vrucht van vijf jaar dialoog tussen de klassieke Pinksterkerken en de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen (zie 2018-5).

Aanmelding en betaling (€ 25 p.p. inclusief lunch) via de website

info

www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit

organisatieKatholieke Charismatische Vernieuwing
locatieRafaelkerk, Lichtenberchdreef 4
plaatsUtrecht (Utrecht)
postcode35
bisdomUtrecht
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl