Vandaag is maandag 18 juni  

categorie categorie Cursus
cursus
wanneermaandag 13 t/m maandag 27 maart 2017    Evangelie van 2017-03-13
begintijd20:00 uur
eindtijd22:00 uur
 titelRK-Geloofsavonden nav 500 jaar reformatie
beschrijving

In het voor- en najaar wordt door pastoor Gouw in de pastorie aan de Hoflaan 121 een cursus voor volwassenen gegeven. De avonden, die bestemd zijn voor alle parochianen op zoek naar geloofsverdieping,  worden om de veertien dagen gehouden in februari-maart en oktober-november.
Zij beginnen om 20.00 uur en zijn omstreeks 22.00 uur afgelopen.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op maandagavond.

Dit voorjaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die zich willen verdiepen in het geloof.

Bijbels onderwerp
De protestanten herdenken in 2017 500 jaar reformatie. Voor Maarten Luther speelden woorden in Paulus’ Romeinenbrief een grote rol:

“Die gerechtvaardigd is door het geloof zal leven” (1,17)

Dit is een citaat uit de Oudtestamentische profeet Habakuk 2,4. Dit citaat vinden we ook in de Galatenbrief (3,11) en in de brief aan de Hebreeën (10,38). Daarom zal pastoor Gouw dit voorjaar deze drie teksten uit de bijbel op de Geloofsavonden behandelen.

Data en tijden

  • Maandagavond 27  februari 2017
  • Maandagavond 13 maart 2017
  • Maandagavond 27 maart 2017

Maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur

Aanmelden tot uiterlijk 24 februari 2017 via de website.

U bent van harte welkom en aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Graag uw eigen bijbel meenemen.

info

www.lambertuskerk-rotterdam.nl/geloofsavonden.html
catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl
(010) 412 36 90

locatiePastorie H. Lambertuskerk
plaatsRotterdam (Zuid-Holland)
postcode30
bisdomRotterdam
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2018 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl