Vandaag is dinsdag 22 mei  

Abdij van Berne Aquero Bisdom Breda Bisdom Den Bosch Bisdom Groningen-Leeuwarden Bisdom Haarlem-Amsterdam Bisdom Roermond Bisdom Rotterdam Bisdom Utrecht Bethabara Gemeenschap Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord Comunione & Liberazione DeeBeetje-Kamp Gemeenschap Emmanuel Bezinningscentrum Emmaus Encounter Foyer de Charité Franciscaans Jongerenwerk Franciscaanse Beweging Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht Hi5spirit Huis voor de Pelgrim Kinderen bidden voor Kinderen Katholieke Charismatische Vernieuwing Kerk in Nood (ACN Nederland) Konferentie Nederlandse Religieuzen La Verna Legioen Kleine Zielen Life Teen Maria Mater Kring Mothers Prayers Nederlandse Sint Gregoriusvereniging Opus Dei Centrum voor Parochiespiritualiteit Priorij Nazareth Radio Maria Bezinningshuis Regina Carmeli Katholiek Alpha Centrum Rooms Katholieke Jongerengroep Bartholomeus- en Barnabasparochie Sant Egidio Congregatie van Sint Jan Diaken- en priesteropleiding Sint-Janscentrum De Tiltenberg VNB De Wandelmaat Werkgroep Katholieke Jongeren

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2018 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl