Vandaag is zondag 23 april
Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen / Sint Joris
 

categorie categorie Reis
reis
Bisdom Rotterdam
(B Rotterdam)

Bisdom Rotterdam

Website E-mail

Bisdombureau
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam

tel (010) 281 51 71

Alle evenementen
van deze organisatie


Twitter Digg Facebook Del.icio.us Nujij

aan
afzender
opmerking
afzender
aanvulling
wanneermaandag 10 t/m zondag 16 juli    Evangelie van 2017-07-10
 titelJongerenkamp Bisdom Rotterdam
beschrijving

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks drie zomerkampen, elk voor een eigen leeftijdscategorie:

 • kinderkamp: 8-12 jaar,
 • tienerkamp: 13-14 jaar en
 • jongerenkamp: 15-17 jaar 

De kampen worden gehouden op een mooie locatie in een prima omgeving. Er is veel aandacht voor ontspanning in sport, spel en activiteiten. Ook ons geloof krijgt aandacht.

De deelnemers komen uit het hele bisdom, zeg maar de provincie Zuid-Holland. Wie meegaat, leert nieuwe vrienden en vriendinnen kennen. Het is gebruikelijk om de zomerkampen in de tweede week van de basisschoolvakantie te organiseren. Omdat in de tweede week van de vakantie in 2016 de diocesane reis Let’s go, Weg van barmhartigheid naar de WJD vertrekt, is getracht zoveel mogelijk leiders en oudere deelnemers de gelegenheid te geven aan beide deel te nemen.

Het Kinderkamp, bedoeld voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar vindt plaats in de eerste week van de vakantie, van zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli. De leiders van het kamp krijgen zo de gelegenheid om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen. De doelgroep van de Wereldjongerendagen overlapt met de deelnemers aan het Jongerenkamp. Vandaar dat ook het Jongerenkamp dit jaar een week eerder dan gebruikelijk plaats vindt, van zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli  voor jongeren van vijftien tot en met zeventien jaar. Het Tienerkamp wordt voor tieners van 13 en 14 jaar zoals andere jaren in de tweede week van de zomervakantie georganiseerd, te weten van zondag 17 tot en met zaterdag 23 juli.

Kinderkamp
Data: zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Locatie: Gemert
Kosten: € 120

Tienerkamp
Data: zondag 17 tot en met zaterdag 23 juli
Leeftijd: 13 en 14 jaar
Locatie: Vinkeveen
Kosten € 130

Jongerenkamp
Data: zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli
Leeftijd: 15 t/m 17 jaar
Locatie: Roosendaal
Kosten: € 140

Programmaonderdelen

 • Dagopening en -sluiting
 • Ontmoeting en ontspanning met elkaar in sport, spel en activiteiten.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door het papieren inschrijfformulier ingevuld naar ons toe te sturen. Ook kun je je gegevens digitaal aan ons doorgeven. Zodra de gegevens bij ons binnen zijn, wordt een bevestiging verzonden. Inschrijven is mogelijk tot en met 10 juni. Daarna ontvangen alle deelnemers een acceptgirokaart. Via de teamleiders van het betreffende kamp worden deelnemers en ouders geïnformeerd over de praktische zaken van het kamp. 

 • voornaam
 • naam
 • adres
 • postcode & woonplaats
 • geboortedatum, 
 • BSN (burgerservicenummer)
 • keuze kinder-, tiener-, of jongerenkamp
 • naam ziektekostenverzekering met polisnummer

Na inschrijving ontvangen deelnemers een bevestiging met acceptgirokaart. Via de teamleiders van het betreffende kamp worden deelnemers en ouders geïnformeerd over de praktische zaken van het kamp.

Doelstelling
De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam. De deelnemers krijgen een ontspannen en zinvolle week. Er zijn bij de leeftijd passende spelvormen, vaak zijn de kampen in een bosrijke omgeving. Jongeren leren elkaar snel kennen in de groepen die gevormd worden. Verantwoordelijkheid krijgen de deelnemers in verschillende taken zoals corvee. Er is aandacht voor het geloven door jongeren: iedere dag is er een dagopening en dagsluiting, er wordt op kamp een viering gehouden die de jongeren helpen voorbereiden. Elk jaar wordt het thema ontleend aan een bijbelverhaal.

Leiding
De leiding bestaat uit een team van deskundigen: oud-deelnemers, theologiestudenten, scouts, leerkrachten en pastorale beroepskrachten. Ieder team bestaat uit een teamleider, een pastor en overige teamleden. De leiding ontvangt ieder jaar een korte training.

Stuurgroep
De stuurgroep zorgt voor de voortgang van de kampen en de evaluatie. De leden van de stuurgroep zijn:

 • Jack Glas,
 • Sander Verschuur,
 • Wieteke Kegreisz en
 • Fredi Hagedoorn-Timmermans.

Ontstaan
De zomerkampen bestaan ruim 30 jaar. Oorspronkelijk zijn ze begonnen als misdienaarkampen voor jongens. Deze werden voor het eerst in 1982 gehouden door priesterstudenten vanuit het bisdom Rotterdam die in Rolduc studeerden. In 1986 kwam de verantwoordelijkheid te liggen bij de priesterstudenten van het bisdom Rotterdam die in Vronesteyn woonden. Dat resulteerde in een vernieuwde opzet: opsplitsing in leeftijdsgroepen, verbreding van de leiding en activiteiten gericht op de doelgroep. Zo kwam er ook een kamp voor jongeren van 15 jaar en ouder. Geloof en leven werden vanaf die tijd geïntegreerd in het programma, zoals geloof onderdeel is van het dagelijks bestaan. In 1996 werd de organisatie van de zomerkampen overgebracht naar de pastorale dienstverlening in het bisdom Rotterdam die jaarlijks zorgdraagt voor de organisatie.

info

www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

organisatieBisdom Rotterdam
locatie
plaatsRoosendaal (Noord-Brabant)
postcode47
bisdomRotterdam
doelgroepJeugd en Jongeren Jeugd en Jongeren
jongkatholiekwww.jongkatholiek.nl/agenda/agenda.php?id=31928
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2017 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl