Vandaag is donderdag 29 juni
Heilige Petrus en Paulus
 

Bisdom Breda Bisdom Den Bosch Bisdom Groningen-Leeuwarden Bisdom Haarlem-Amsterdam Bisdom Roermond Bisdom Rotterdam Bisdom Utrecht Bethabara Gemeenschap Comunione & Liberazione Gemeenschap Emmanuel Focolarebeweging Foyer de Charité Franciscaans Jongerenwerk Franciscaanse Beweging Gebedsschool Hi5spirit Huis van de Roeping Huis voor de Pelgrim Kinderen bidden voor Kinderen Katholieke Charismatische Vernieuwing Kerk in Nood - Oostpriesterhulp Het Oude Klooster Maleizen Konferentie Nederlandse Religieuzen Missiezusters van het Kostbaar Bloed Maria Mater Kring Nederlandse Sint Gregoriusvereniging Centrum voor Parochiespiritualiteit Priorij Nazareth Radio Maria Bezinningshuis Regina Carmeli Katholiek Alpha Centrum Rooms Katholieke Jongerengroep RKJ Leiden Bartholomeus- en Barnabasparochie Congregatie van Sint Jan Diaken- en priesteropleiding Sint-Janscentrum De Tiltenberg VNB Werkgroep Katholieke Jongeren

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2017 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl