Communieuitreiking in Eucharistieviering waarmee wij onze bijeenkomst beginnen
Tijdens een lezing op een van  onze bijeenkomsten
Presentatie op een CRK-dag
In 1970 stemde het landelijk bestuur van het RK Vrouwengilde in met het standpunt “Baas in eigen buik” van het regeringsrapport Kloosterman zonder enig contact hierover met de afdelingen. Zeer veel verontwaardigde leden traden uit het KVG om zich opnieuw te verenigen. Onder bescherming van onze patrones de Heilige Catharina van Siena verenigd, geschaard achter Paus en Bisschoppen bleven zij en blijven wij trouw aan ons ideaal, het geloof in al zijn facetten ongerept en zuiver te behoeden, te behouden en door te geven.

Onze identiteit:De vereniging schaart zich achter Paus en alle bisschoppen en priesters die in geloof met hem verbonden zijn
 
Ons idee:De vereniging wil telkens, zo nodig inhaken op actuele gebeurtenissen in Kerk en maatschappij door daarop ter bestemde plaatse op aangepaste wijze te reageren.
 
Onze inspiratie:valt samen met alles wat de Kerk ons vanuit het Evangelie voorhoudt omtrent geloofs-en zedenleer.
 
Ons ideaal:het geloof in al zijn facetten als kostbaar erfgoed ongerept en zuiver behoeden, behouden en doorgeven.
 
Onze Patrones:onze Italiaanse zuster in het geloof Catharina van Siena, is ons voorbeeld . Deze vrouw uit de 14e eeuw, die Kerklerares werd, vervulde als leek een taak die in de Kerk onontbeerlijk is.

Wij trachten dit alles te bereiken door het beleggen van een vijftal landelijke bijeenkomsten in de maanden Januari, Maart, Mei, September en November.

Ons vast ontmoetingspunt is in Den Bosch bij de paters Capucijnen aan de Van der Does de Willeboissingel 12. Wij beginnen de dag met een Eucharistieviering in de Capucijnenkerk om 11.15 uur. In het nabijgelegen Franciscushuis is daarna gelegenheid om een meegebrachte lunch te gebruiken. Koffie, Thee en soep is daar te verkrijgen. Wij laten bij belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen de stem van de rooms katholieke vrouwen horen. Verscheidene bisschoppen waren gastspreker op onze bijeenkomsten.

Activiteiten:Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman