kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy


Maria-catechese-tafel nu permanent in Rotterdam

Van ons teamlid uit Rotterdam


Omdat de Mariatafel in een behoefte voorziet gaan we na de proefperiode een permanente Mariatafel inrichten. Hoe dat vorm gegeven gaat worden moet nog bekeken worden maar in de toekomst zullen er mogelijk ook nog andere hieraan gerelateerde producten verkocht kunnen worden. Alles uiteraard tegen een scherpe prijs.

Inmiddels is de Mariatafel een traditie geworden in de Mariamaanden mei en oktober waarbij u tegen kostprijs rozenkransen, tientjes, armbandjes, medailles, gebedenboekjes, etc. kon verkrijgen. Verder informatieve uitgaven zoals een boekje over het rozenkransbidden voor kinderen, mini-Maria-catechese i.s.m. met Kinderen bidden voor Kinderen en de tekenwedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Binnenkort zullen er voor de kinderen tekenplaten liggen en allerlei andere Maria en geloofsopvoeding gerelateerde materialen.

Voor meer informatie kunt u terecht op het parochiesecretariaat. Ook zijn er nog meer rozenkransen te verkrijgen bij de koster. Gelieve gepast te betalen en in het daarvoor bestemde kistje te deponeren. Alvast bedankt.

Nieuw: Vrolijke rozenkrans-etuitjes
Wilt u meer informatie over deze etuitjes of over de Mariatafel, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl.

In mei en oktober is er extra aandacht voor het gebed bij Maria. Elke woensdagavond wordt het Rozenhoedje gebeden. Na elke H. Mis op zondag wordt er na de zegen gezamelijk een Tientje van de Rozenkrans gebeden waarin de Pastoor voorgaat in het gebed. Dan worden ook de intenties van de kinderen bij Maria gebracht met het kinderintentieboek. De kinderen kunnen voorafgaand aan de H.Mis hun intentie opschrijven op het kinderintentiestrookje.

Kinderintentieboek en Mariatafel Hengelo

Van ons teamlid uit Hengelo
Het is heel mooi om in de kerk een kinderintentieboek neer te leggen. Hierin kunnen intenties geschreven worden voor kinderen die ziek zijn of om een andere reden extra gebed nodig hebben. Elke zondag wordt er dan tijdens de voorbeden voor die kinderen gebeden. Kinderen mogen hier natuurlijk ook eigen intenties in opschrijven.

Daarnaast hebben wij sinds kort het idee uit Rotterdam van een Mariatafel opgepakt. Hierop liggen de kinderrozenkransboekjes Kinderen van God bidden met Maria, ‘glow in the dark’ rozenkransjes, rozenkrans­armbandjes en Mariamedailles. Deze zijn vrijwel tegen kostprijs te bestellen via info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kunnen tegen een lage prijs aangeboden worden. Hiervoor staat een doosje voor de betalingen, waarmee wij goede ervaringen hebben. Ook zijn via de pagina Materialen leuke kleurplaten te downloaden. Op deze manier ontstaat er een mooie Mariatafel voor kinderen, maar ook voor hun ouders en grootouders. Van harte aanbevolen!Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman