Vandaag is dinsdag 23 juli  

categorie categorie Ontmoeting
ontmoeting
wanneerzaterdag 30 september 2023    Evangelie van 2023-09-30
(Sint Hiëronimus)
 titelTogether - Sint-Janskathedraal
beschrijving

Op 30 september 2023 zal in Rome een oecumenische gebedswake plaatsvinden in aanwezigheid van paus Franciscus en vertegenwoordigers van verschillende kerken, om ons te verenigen in lofprijzing en stilte, in het luisteren naar het Woord.

Jongeren tussen 18 en 35 jaar uit heel Europa, met alle kerkelijke achtergronden, zijn van vrijdagavond tot zondagmiddag uitgenodigd en welkom in Rome voor een weekend vol delen, om samen op reis te gaan als volk van God.

Voor de thuisblijvers worden diverse lokale initiatieven van gebed georganiseerd.

  • ’s-Hertogenbosch - Sint-Janskathedraal
  • 17.00 uur - Huijbergen - Broederhuis Sint Marie, Boomstraat 7
  • Megen - Franciscaans Jongeren Treffen
  • 19.00 uur - Nijmegen - Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7
  • 19.30 uur - Rotterdam - Sint Dominicuskerk (Het Steiger)

Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch
Paus Franciscus nodigt jonge christenen van alle kerkelijke achtergronden uit om 30 september op het Sint-Pietersplein in Rome te bidden voor de toekomst van de Kerk. Deze samenkomst van Gods volk, ‘Together’, wordt georganiseerd door de gemeenschap van Taizé en vindt plaats aan de vooravond van de synode. In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch is tegelijkertijd, om 17.00 uur, een gebedsviering om samen te bidden met de jongeren op het Sint-Pietersplein.

Live verbinding met Rome
Bij de Taizéviering in de Bossche Sint-Janskathedraal zullen dezelfde liederen en teksten worden gebruikt als op dat moment in Rome. Een Taizé-gelegenheidskoor ondersteunt de samenzang in Den Bosch. Via een groot beeldscherm is er een live verbinding met de viering in Rome. Iedereen, jong en minder-jong, is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Deze uitnodiging is ook uitgegaan naar vertegenwoordigers van diverse kerken. De kathedraal is vrij toegankelijk.

Nederlandse jongeren naar Rome
Vanuit vele landen – waaronder Nederland – reizen dat weekend jongeren van allerlei kerken naar Rome om mee te doen aan deze bijzondere gebedsviering in de stijl van Taizé. Het gebed van de jongeren en paus Franciscus gaat vooraf aan de synode die later die week van start gaat in Rome. De synode staat in het teken van de vernieuwing van de kerk. Deze vernieuwing heet ‘synodaliteit’. Daarmee bedoelt de Katholieke Kerk dat iedere gelovige medeverantwoordelijkheid draagt in de kerk door actieve inbreng en inspraak. Dat vraagt om een nieuwe cultuur waarin men luistert naar elkaar, waarbij ieders stem gehoord en meegewogen wordt. Paus Franciscus benadrukt met deze gebedsviering het belang van de stem en het gebed van jonge mensen en van alle kerken.

Luisterend op weg
De viering in de Sint-Janskathedraal is een initiatief van het project ‘Luisterend op weg’, waarin de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het bisdom van ’s-Hertogenbosch samenwerken om een impuls te geven aan de synodale vernieuwing van de kerk.

info

together2023.net
together.oecumene.nl

locatieSint-Janskathedraal, Torenstraat 16
plaatsDen Bosch (Noord-Brabant)
postcode52
bisdomDen Bosch
doelgroepJeugd en Jongeren Jeugd en Jongeren
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2024 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl