Vandaag is zaterdag 4 februari  

categorie categorie Lezing
lezing
wanneervrijdag 27 januari    Evangelie van 2023-01-27
begintijd19:00 uur
 titelChristelijke meditatie
beschrijving

Elke vrijdagavond om 19.00 uur verzorgt Jan-Willem Vulto een meditatie-sessie in de Titus Brandsma Gedachteniskapel aan de Nolensweg 10 te Dordrecht. Deze sessie duurt een half uur. Er is koffie en thee na afloop, opdat u weer goed uw weg kunt vervolgen.

Deze meditatie is gebaseerd op christelijke principes. Jezus zegt in het Matteüs-evangelie: “Als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” (Mat. 6, 6). Door middel van meditatie-technieken trachten wij deze geestelijke binnenkamer en dit verborgene binnen te gaan om in stil gebed bij de Vader te zijn.

De essentie van de christelijke meditatie wordt door de Engelse benedictijner monnik John Douglas Main (medeoprichter van de World Community for Christian Meditation) getypeerd als de weg naar en het contact met de Levensbron. Hierdoor gaan het leven en de liefde stromen en wordt alles in je gevoed en hersteld. Je wordt opnieuw verbonden met elkaar en met alles wat is. De stilte van de meditatie en het zeggen van het heilig woord Maranatha (Kom, Heer Jezus) is daarin de sleutel. John Douglas Main zegt hierover: “In dit proces van meditatie wend je je bewust af van jezelf, laat je jezelf los en vind je jezelf in God. Je leven is een gave dat je weer teruggeeft aan God”. Dit laatste is het grootste mysterie: je leven teruggeven aan God. Dat doe je definitief aan het slot van je leven, wanneer je je op de drempel naar de dood bevindt. Maar je kunt het ook doen iedere dag, ieder moment opnieuw.

Dat is wat het evangelie noemt als de navolging van Christus: je leven niet willen vasthouden, controleren en beheersen, maar het verliezen om Jezus’ wil (vgl. Marc. 8, 34-36; Mat. 16, 24-26; Luc. 9, 24-26). Je leest het ook in de woorden van Joh. 12, 24: “Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort”. Die Levensbron is ook de bron van alle liefde. Dat leert ook de middeleeuwse theoloog Willem van Saint-Thierry (1085-1148) in zijn fameuze Gulden Brief: “De Godsliefde noemen wij ‘verknochtheid’ wanneer zij sterk op God gericht is. Hem aankleven en zich met Hem verenigen wordt liefde genoemd. Maar Hem genieten, dat is ‘minne’. Eenheid van geest met God ervaart de mens die zijn hart opgeheven houdt en wiens wil zich vervolmaakt in de opgang naar God. Hij wil niet slechts datgene wat God wil, maar hij kan niet anders meer willen dan wat God wil. Willen wat God wil is godgelijkend zijn. Niet meer in staat zijn iets anders te willen dan wat God wil, is zijn wat God is.”

Voor informatie en aanmelding, neem dan contact op met Jan-Willem Vulto via de mail: janwillem.vulto@katholiekdrechtsteden.nl of per telefoon: 06-53 76 56 26.

info

Jan-Willem Vulto
(06) 53 76 56 26
janwillem.vulto@katholiekdrechtsteden.nl
www.katholiekdrechtsteden.nl
www.wccm.nl

locatieTitus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10
plaatsDordrecht (Zuid-Holland)
postcode33
bisdomRotterdam
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2023 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl