Vandaag is vrijdag 2 juni  

categorie categorie Bedevaart
bedevaart
De Wandelmaat
(Wandelmaat)

De Wandelmaat

Website E-mail

Ontmoeting en verwondering,
thuis raken in de kloostersfeer,
gemoedelijk met elkaar oplopen,
soms in stilte,
ziedaar de ingrediënten van kloosterwandelreizen. Ons wandelen ademt de sfeer van een pelgrimswandeling.

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerwoensdag 18 t/m vrijdag 20 mei 2022    Evangelie van 2022-05-18
 titelRussich-orthodox klooster Friesland
beschrijving

Deze reis is inclusief overnachtingen, maaltijden, begeleiding door ervaren gids en deelname aan liturgische vieringen in het klooster.

Waar gaan we naartoe?
We gaan naar een Russisch-orthodox klooster. In het programma van De Wandelmaat is dit een primeur. We stappen in een oude traditie, maar eigenlijk in een behoorlijk ’nieuw’ klooster.

Dit is gesticht in 1999 en werd gevestigd in een voormalige protestantse (gereformeerde) kerk. Het gebouw is aangepast aan de orthodoxe eredienst. De iconenwand is een van de opmerkelijke elementen in de inrichting van de kloosterkerk. Het Russisch-orthodox klooster is gewijd aan de Heilige Nicolaas van Myra (4e eeuw), zoals ook het voormalige klooster dat van de 12e eeuw tot aan het begin van de 15e eeuw in Hemelum heeft gestaan en onderdeel uitmaakte van de St.-Odulphusabdij.

Er zijn na de Tweede Wereldoorlog steeds meer orthodoxe christenen in Nederland komen wonen. Aanvankelijk Russische vrouwen die tijdens de oorlog met Nederlandse mannen trouwden. Daarna kwamen de orthodoxe Joegoslaven (m.n. Serven) en Grieken als zgn. gastarbeiders en tenslotte treffen we de laatste jaren ook orthodoxen uit verschillende landen, die hier in Nederland zijn vanwege studie of tijdelijke werkcontracten of vanwege huwelijk zijn gekomen. Maar ook onder de Nederlanders neemt de belangstelling voor het orthodoxe christendom toe.

Wat gaan we doen?
We gaan wandelen in het prachtige Friese Gaasterland. Waarschijnlijk lopen we in het spoor van Sint-Odulphus. Hemelum, Warns en Bakhuizen zijn allemaal goed te voet te bereiken. Het Mirnse klif nodigt uit tot een mooie wandeling. Dat wandelen doen we op het ritme van het klooster en van de maaltijden.

De wandeling is nog in ontwikkeling maar het wordt een boeiende kennismaking met deze wijze van christelijk geloof. Vader Jewsewy zal ons rondleiden en inleiden in zijn geloofsverhaal. Tijdens de rondleiding wordt aan de hand van de wijze waarop een orthodoxe gelovige de kerk binnenkomt een beschrijving en een toelichting gegeven van de betekenis van het orthodoxe kerkgebouw, kaarsen, iconen, kerkfeesten en vasten. Aan de orde komen eveneens fragmenten van de orthodoxe kerkgeschiedenis en haar relatie tot andere kerken. Ook komt de geschiedenis en de verbouwing van het orthodoxe klooster van de H. Nicolaas aan de orde. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

We zullen de daaglijkse vieringen bijwonen: ’s morgens om 7.00 uur en ’s middags de vesper om 17.00 uur en wellicht op donderdag om 18.00 uur Akathistos hymne (lofzang) ter ere van de Heilige Nicolaas.

Bij wie zijn we te gast?
Hemelum ademt door zijn hoge ligging in het glooiende Gaasterland een heel eigen sfeer. In dit mooie gebied vestigde zich het kleine Russisch-orthodoxe klooster van Sint-Nicolaas. Een sober klooster zonder alles wat overbodig is. Een paar eenvoudige 1- en 2-persoonskamers in de vroegere pastorie met samen één douche. Hetzelfde boven in de kerk. amen voor tien personen.

We zorgen zelf voor het ontbijt en de lunch en we gaan twee keer exclusief uiteten bij het Hemels hofje, vlak bij het klooster. Haute cuisine naast een sober klooster. Een bijzondere paradox.

Goed om te weten
Dit is een midweek kloosterwandeling op woensdag, donderdag en vrijdag.

Hemelum is met het openbaar vervoer bereikbaar. Je vindt de route beschrijving in de reisbrief. In de zomer kun je zelfs met de boot naar Stavoren en dan buurtbussen naar Hemelum.

info

(06) 37 199 723
info@dewandelmaat.nl
www.dewandelmaat.nl/wandeltochten/russisch-orthodox-klooster-in-het-friese-gaasterland

organisatieDe Wandelmaat
locatieRussisch-orthodox Klooster Sint Nicolaas, Buorren 18
plaatsHemelum (Friesland)
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2023 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl