Vandaag is zondag 16 mei  

categorie categorie Ontmoeting
ontmoeting
Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
(Bovendonk)

Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

Website E-mail

Bovendonk is een unieke en zelfstandige rooms-katholieke priester- en diaken- opleiding onder verantwoordelijkheid van de bisschop van Breda.

Ze is uniek omdat ze een opleiding in deeltijd is voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden.

Hofstraat 8 4741 AK Hoeven (0165) 504 277

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzaterdag 8 mei    Evangelie van 2021-05-08
 titelInformatiedag Bovendonk
beschrijving

De Priester- en diakenopleiding van het Bisdom Breda houdt op zaterdag 8 mei een informatiedag voor mannen die mogelijk een verlangen of een roeping tot het priesterschap of het diakenambt voelen. Vanwege coronamaatregelen kunnen belangstellenden zich aanmelden voor verkennende gesprekken met onder andere bisschop Liesen en rector Schnell. Naast oriëntatie is er ook ruimte voor kennismaking, uitleg over de opleiding, kan er coronaproof worden geluncht en zal het middaggebed worden gebeden.

Persoonlijk
“God heeft een plan met ieder mens”, vertelt rector Schnell. “Dit plan is heel persoonlijk. Het betreft een specifieke taak voor die ene concrete mens. In dit kader spreken we ook wel van roeping. Heel algemeen kunnen we zeggen, dat God ieder mens persoonlijk roept om mee te werken aan de opbouw van zijn Koninkrijk. Velen van ons zijn geroepen tot het huwelijkse leven, weer anderen tot het gewijde ambt van priester of diaken en weer anderen zijn geroepen tot het religieuze leven of tot een andere bijzondere toewijding. Roeping geldt voor ieder mens persoonlijk en kan ontdekt worden door een proces van geestelijke onderscheiding.”

“Het appèl dat volgens Schnell bij een roeping doorklinkt, is om “op te staan, het vertrouwde achter je te laten en een nieuwe, vaak nog onbekende wereld tegemoet te gaan.” Rector Schnell: “Een roeping wordt pas verstaan als we de eigen voorstellingen en verwachtingen van het leven en de zekerheden die we nu hebben, durven los te laten. We horen dat ook terug bij de eerste leerlingen die Jezus roept, Simon en Andreas, twee vissers: “Terstond lieten zij de netten in de steek en volgden Hem” (Mc 1,18). Het woordje “terstond” is mooi hier: de roeping is vandaag! De vreugde van het Evangelie zal ons niet raken, aldus paus Franciscus, “als wij aan het raam blijven staan met het excuus dat wij nog altijd op gunstig weer wachten.”

Schnell benadrukt dat het bezoeken van de informatiedag vrijblijvend is. “Je verplicht je tot niets en ook als je nog helemaal geen zekerheid voor jezelf hebt dat het priesterschap of diakenambt jouw weg zou kunnen zijn, ben je van harte welkom.”

info

(0165) 504277

organisatiePriester- en Diakenopleiding Bovendonk
locatieBovendonk, Hofstraat 8
plaatsHoeven (Noord-Brabant)
postcode47
bisdomBreda
doelgroepJeugd en Jongeren Jeugd en Jongeren
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl