Vandaag is vrijdag 14 mei
Sint Bonifatius
 

categorie categorie Conferentie
conferentie
Bisdom Haarlem-Amsterdam
(B Haarlem)

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Website

Postbus 1053
2001 BB Haarlem

Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem

tel (023) 5112 600
fax (023) 5112 629

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervrijdag 4 september 2020    Evangelie van 2020-09-04
begintijd13:00 uur
eindtijd16:30 uur
 titelCSLK: Financiele ethiek na de kredietcrisis
beschrijving

De wereldwijde financiële crisis van 2008 had een gelegenheid kunnen zijn om een nieuwe economie te ontwikkelen met meer aandacht voor ethische principes en voor een nieuwe reglementering van de financiële activiteiten. Ook al zijn op diverse niveaus verdienstelijke inspanningen geleverd, toch werden de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen niet herdacht

Het is dan ook zaak om nieuwe economische en financiële systemen te ontwikkelen met regels en voorschriften die het algemene welzijn en het respect voor de menselijke waardigheid bevorderen. Het Vaticaanse Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling heeft daar toe het document ‘Overwegingen voor een ethische onderscheiding in het huidige economische en financiële systeem’ opgesteld uitgaand van de Sociale Leer van de Kerk. Daarin staan fundamentele overwegingen en referentiepunten ter ondersteuning van deze ontwikkeling en daarmee de verdediging van de menselijke waardigheid.

Deze conferentie stond eerder gepland op 27 maart 2020 maar kon toen vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus geen doorgang vinden.

Agenda

Op de bijeenkomst zullen diverse sprekers, mede aan de hand van dit Vaticaanse document, bepalen in hoeverre financiële instellingen zich laten leiden door genoemde uitingen in dit andere relevante documenten.

spreker onderwerp
Ph. Weijers Opening en inleiding (dagvoorzitter)
E. Holterhues    “Never waste a good crisis: waartoe is een financiële instelling op aarde?”
Wat zeggen recente encyclieken en documenten hierover en wat is mijn visie op een gezonde financiële sector.
E. de Jong “Houden de banken ons een spiegel voor?”
Aan de hand van enkele voorbeelden vanuit de financiële sector en andere sectoren, komen een aantal ontwikkelingen aan bod die zich na de kredietcrisis hebben voor gedaan waardoor vraagtekens bij het functioneren van banken zijn gezet.
J. Maasen “Achter cijfers gaan mensen schuil”
Hoe economische en financiële systemen het dagelijks leven van mensen op zijn kop kunnen zetten; kortom: over de gevolgen van leven met schulden en in armoede.
W. Wagenaar “Ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do”
Als leidraad voor het voorkomen van ongewenst gedrag en het sturen op goed gedrag. Hoe de bank fouten maakte en ervan leerde (twee praktijk voorbeelden). Dilemma’s nu en in de toekomst.
A. Siegmann “De 10 geboden als inspiratie”
De financiële sector kent een grote mate van regels, wetgeving en overheidsingrijpen. Hoe kan er meer ruimte komen voor ethiek en persoonlijke verantwoordelijkheid?
E. Holterhues Paneldiscussie
V. Scheffers Samenvatting en afsluiting

Details

  • vrijdag 4 septembern 2020
  • van 13.00 tot 16.30 uur
    ontvangst is vanaf 12.30 uur
  • toegang is vrij
  • Kathedrale Basiliek van Sint Bavo, Leidsevaart 146, Haarlem
  • Aanmelden is weer mogelijk - De kathedraal heeft een grotere capaciteit!

info

Diaken Philip Weijers
(06) 53 88 76 41
info@cslk.nl
www.cslk.nl

organisatieBisdom Haarlem-Amsterdam
locatieKathedrale Basiliek van Sint Bavo, Leidsevaart 146
plaatsHaarlem (Noord-Holland)
postcode20
bisdomHaarlem-Amsterdam
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2021 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl