Vandaag is zondag 23 februari
Carnaval
 

categorie categorie Bezinning
bezinning
Centrum voor Parochiespiritualiteit
(Parochiespiritualiteit)

Centrum voor Parochiespiritualiteit

Website E-mail

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) wil parochies in Nederland inspireren en ondersteunen bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van parochiegemeenschappen.

Centrum voor Parochiespiritualiteit
Heijendaalseweg 300
6525 SM Nijmegen

tel: (024) 355 80 29 (via receptie klooster Brakkenstein)
www.parochiespiritualiteit.org

facebook.com/centrumvoorparochiespiritualiteit

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerzaterdag 9 mei    Evangelie van 2020-05-09
begintijd09:30 uur
eindtijd13:30 uur
 titelBezinningsdag - Augustinus
beschrijving

Op zaterdag 9 mei 2020 geeft Eugène Brussee een lezing tijdens een bezinningsdag van het CPS. Het onderwerp van zijn lezing is ‘Liefde en Eucharistie bij kerkvader Augustinus.’

De belangrijkste kerkvader van onze Kerk, Augustinus, heeft in zijn preken het ontvangen van de Eucharistie verbonden met de manier waarop je als christen leeft. En die manier van leven heeft alles te maken met liefde, heel concreet en gericht op je medemens. Door zo te leven, ben je wat je ontvangt, zegt Augustinus, namelijk een deel van het lichaam van Christus. Zo worden Eucharistie en liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In deze lezing maken we kennis met Augustinus en horen we welke enorme invloed deze kerkvader uit de vierde/vijfde eeuw op de kerk gehad heeft en hoe hij nog steeds opvallend actueel is. Aan bod komt ook de liefde bij Augustinus, een belangrijk thema in zijn werken. Niet voor niets wordt deze heilige vaak afgebeeld wordt met een brandend hart. Maar ook over de Eucharistie heeft deze begaafde predikant veel te zeggen. En in zijn paaspreken komen deze twee onderwerpen samen, met een zinvolle boodschap ook voor onze tijd.

Eugène Brussee is getrouwd diaken en sinds 2003 werkzaam in het pastoraat. Daarnaast werkt hij aan zijn proefschrift over de eucharistische paaspreken van Augustinus.

Programma
09.30 uur - Eucharistieviering in de Sacramentskerk (facultatief)
10.00 uur - Inloop met koffie en thee
10.30 uur - Welkom, lezing, verwerking van het thema
12.30 uur - Afsluitend gebed
12.45 uur - Lunch
13.30 uur - Afsluiting

Locatie: de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen.

Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/thee, lunch
(s.v.p. het bedrag vooraf overmaken op NL30 INGB 0000 1181 11 ovv 9 mei 2020 en uw naam)

info

cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
www.parochiespiritualiteit.nl

organisatieCentrum voor Parochiespiritualiteit
locatieKlooster Brakkenstein, Heyendaalseweg 300
plaatsNijmegen (Gelderland)
postcode65
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl