Vandaag is zaterdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
 

categorie categorie Cultuur
cultuur
wanneerzondag 8 december 2019    Evangelie van 2019-12-08
(2e zondag vd Advent - Populus Sion / Maria Onbevlekte Ontvangenis)
begintijd13:30 uur
 titelKerstvoorstelling - De schat van de pelgrim
beschrijving

Broeder Alex, pelgrim en poppenspeler, is zondag 8 december te gast in de Antonius­kerk te Heusden met de voor­stel­ling ‘Franciscus van Assisi: De schat van de pelgrim’.

Franciscus, de arme pelgrim
Als hoofd­persoon fungeert Franciscus, de arme pelgrim, een dwaze en wereldvreemde christelijke pelgrim op zoek naar een koninkrijk van liefde en vrede. Een mislukte en teleurgestelde accountant besluit als een arme pelgrim op zoek te gaan naar een koninkrijk van liefde en vrede. In een dorp aangekomen veroorzaakt zijn komst grote opwinding, want de inwoners denken dat de pelgrim niet arm, maar als een koningszoon schatrijk zou zijn. Centraal staan kleurrijke ontmoetingen tussen mensen met heel uiteenlopende karakters en heel ver­schil­lende (geloofs)opvattingen. Thema’s als rijkdom versus armoede, vriend­schap, geloof en ongeloof, hoop en wanhoop, liefde, humor, etc.

Broeder Alex
Broeder Alex is pelgrim en poppenspeler. Op 27 juni 2004 heeft hij zijn eerste pelgrimstocht gemaakt. Hij deed dit in de geest van Franciscus van Assisi, in radicale armoede, om zich op deze manier toe te wijden aan God en alle mensen.

Ieder jaar maakt hij een nieuwe pelgrimstocht om zijn toe­wijding als lekenbroeder te vernieuwen. Broeder Alex heeft in Leiden en Amsterdam theologie gestudeerd. Hij woont in Den Haag en leeft als religieus in de wereld.

Poppentheater De arme pelgrim
In dit kerstpoppenspel staat de geboorte van Jezus centraal. Een Redder is ons geboren! Hij wil een onuitputtelijke Bron zijn voor ieder mens, voor hen die er voor willen en kunnen kiezen.

Er wordt gespeeld met zelfgemaakte poppen.
De voor­stel­ling duurt 1 uur (zonder pauze).

info

www.rkfranciscus.nl

locatieH. Antonius van Paduakerk, Vorstermansplein 16
plaatsHeusden (Noord-Brabant)
postcode52
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl