Vandaag is zondag 31 mei
1e Pinksterdag / Maria bezoekt haar nicht Elisabet
 

categorie categorie Bezinning
bezinning
Franciscaanse Beweging

Franciscaanse Beweging

Website E-mail

vd Does de Willeboissingel 11
5211 CA  ’s-Hertogenbosch

(073) 613 13 40

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervanaf vrijdag 18 oktober 2019    Evangelie van 2019-10-18
 titelBezinningsperiode - Vijf weekenden
beschrijving

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsperiode van vijf weekenden aan voor mensen die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. Wat is er in je leven gebeurd, waar sta je nu en waar ligt je verlangen, waar wil je naartoe? Door middel van de thema’s staan we stil bij momenten in het leven die belangrijk en sturend geweest zijn. Momenten van pijn en teleurstelling, maar ook momenten van groei en inzicht.

‘Lieverlede’ is een jaar ‘in gelovig perspectief’. De bezinning op je leven verbinden we met onze zoektocht naar God. Hoe beleefden we God in het verleden en hoe is het nu? Wat beleven we aan ‘geloven’ in God, het goddelijke? Hoe kan het dagelijks leven vindplaats zijn van God? Mogelijk leidt de reis die we met ‘Lieverlede’ maken tot nieuwe keuzes of ontdek je juist sterker te staan in de keuzes die je tot dan toe gemaakt hebt.

Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk levensverhaal. Daarom volgen aan het eind van elk weekend enkele opdrachten om thuis te doen. Ieder weekend werken we uit met behulp van creatieve werkvormen zoals bibliodrama, beweging en expressie én werken met kleur en dans. Daarbij maken we gebruik van de verworvenheden van en wijsheid uit het christendom, de psychosynthese en de franciscaanse spiritualiteit.

info

Heileen Holman
(06) 29 59 77 80
lieverlede@heileenholman.nl
www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten/lieverlede-bezinning-op-je-levensweg-20192020

organisatieFranciscaanse Beweging
locatieKlooster van de minderbroeders Franciscanen, Kloosterstraat 6
plaatsMegen (Noord-Brabant)
postcode53
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl