Vandaag is maandag 24 februari
Carnaval / Heilige Matthias
 

categorie categorie Bezinning
bezinning
wanneerzaterdag 7 t/m zondag 15 september 2019    Evangelie van 2019-09-07
begintijd19:00 uur
 titelOctaaf Onze Lieve Vrouw van Schilberg
beschrijving

In Echt wordt bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Schilberg het jaarlijkse Maria-octaaf gehouden met diverse speciale vieringen. Het octaaf wordt geopend op zaterdagavond 7 september om 19.00 uur met een H. Mis met medewerking van het dameskoor H.Landricus en Velekekring Echt die liederen, voordrachten en gebeden in het diallect vertolken.

Op zondag 8 september trekt om 9.30 uur de processie vanaf de kapel naar de tent m.m.v.de Broederschappen H. Ambrosius, St Jozef & Barbara en carnavalsvereniging De Aester. Om 10.00 uur is een plechtige eucharistieviering in de tent met medewerking van het herenkoor H. Landricus en Koninklijke Harmonie St. Caecilia. Om 14.30 uur die dag is er tevens een plechtig Lof met medewerking van het Dameskoor H. Landricus.

Op maandag 9 september is er om 13.30 uur een H. Mis voor leerlingen van twee basisscholen en om 18.45 uur een bidweg langs de zeven voetvallen. Om 19.00 uur is er een H. Mis verzorgd door de parochie van Sint Joost.

Dinsdag 10 september is er om 09.00 uur een H. Mis voor de vrouwenverenigingen en de senioren met zang door het Dameskoor H. Landricus. Om 13.30 uur is er een H. Mis voor leerlingen van twee andere basisscholen uit Echt en om 18.45 uur bidweg langs de zeven voetvallen, gevolgd door een H. Mis om 19.00 ur verzorgd door de Molukse gemeenschap.

Woensdag 11 september is er wederom om 18.45 uur een korte bidweg gevolgd door een H. Mis om 19.00 uur verzorgd door de parochie van Maria Hoop met zang van gemengd zangkoor Corde et Animo.

Ook op donderdag 12 september is er om 18.45 uur een bidweg en om 19.00 uur een H. Mis, ditmaal verzorgd door de parochie van Koningsbosch en met muzikale medewerking van het gemengd Kerkelijk Zangkoor en het Fluit- en Trommelkorps St. Joseph.

Op vrijdag 13 september zijn eveneens bidweg en H. Mis gepland, ditmaal met medewerking van de Gewestelijke Zangvereniging ’De Eghtgalm’.

Op zaterdag 14 september wordt de H. Mis verzorgd door de Poolse gemeenschap. Deze begint ook om 19.00 uur en vindt plaats in de tent. 

Op zondag 15 september, tenslotte, is de H. Mis om 11.00 uur en deze wordt verzorgd door de parochie van Pey, met medewerking van het kerkelijk Dames- en Herenzangkoor en fanfare St Joseph uit Pey. Om 14.30 uur vindt de plechitige liturgische sluiting van het octaaf plaats met een Lof in de tent. Aansluitend speciale zanghulde door zangvereniging Vriendenkoor.

info

www.bisdom-roermond.nl

locatie
plaatsEcht (Limburg)
postcode61
bisdomRoermond
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl