Vandaag is donderdag 22 augustus
Maria Koningin
 

categorie categorie Conferentie
conferentie
Bisdom Groningen-Leeuwarden
(B Groningen)

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Website E-mail

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG  Groningen

(050) 40 65 888

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerdinsdag 21 mei    Evangelie van 2019-05-21
begintijd19:00 uur
eindtijd21:30 uur
 titelVicariaatsavond Bisdom Groningen-Leeuwarden
beschrijving

Van harte nodigen we u, of een afvaardiging uit uw midden, uit voor de aanstaande vicariaatsavond. Deze avonden zijn een nieuw initiatief van het bisdom. De Bisdomstaf hecht aan goede onderlinge communicatie en een adequate informatievoorziening. Veel wordt u aangereikt via de e-mail en gelukkig zijn er veel formele en informele contactmomenten. Wat mist zijn momenten waarop we mondelingbestuurlijk relevante thema’s kunnen toelichten en vragen beantwoorden. De vicariaatsavonden, die we voor ieder vicariaat in beginsel tweemaal per jaar willen houden, zijn bedoeld om hierin te voorzien. De eerste avonden, die inhoudelijk dezelfde agenda hebben, zijn:

  • Donderdag 16 mei 2019
    Martinushuis, Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek
  • Dinsdag 21 mei 2019
    Parochiecentrum, Blankenslaan-Oost 2, 7901 BE Hoogeveen

Programma
19.00 uur - Inloop
19.20 uur - Opening
19.30 uur - Blok I: Nieuwe structuren, Gedragscode & VOG
20.30 uur - Pauze
20.45 uur - Blok II: Relevante ontwikkelingen, o.a. AVG, RI&E, KvK nummers & Kerkenvisie
21.15 uur - Vragenronde
21.30 uur - Einde van de avond

Deze avonden zijn bedoeld voor bestuurders. We hopen dat er vanuit elke parochie een afvaardiging komt. Lijkt het u zinvol een ter zake betrokken lid van de Locatieraad of vrijwilliger mee af te vaardigen, dan is daartegen geen bezwaar. U helpt ons enorm door uw afvaardiging uiterlijk een week voor de gekozen vicariaatsavond aan te melden bij mw. Lisette Winter van het bisdom, via onderstaande mailadressen.

info

Vicariaat Friesland-NOP in Sneek
vicariaatfrnop@bisdomgl.nl

Vicariaat Groningen-Drenthe in Hoogeveen
vicariaatgrdr@bisdomgl.n

organisatieBisdom Groningen-Leeuwarden
locatieParochiecentrum, Blankenslaan-Oost 2
plaatsHoogeveen (Drenthe)
postcode79
bisdomGroningen-Leeuwarden
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl