Vandaag is donderdag 9 juli  

categorie categorie Liturgie
liturgie
wanneerzaterdag 2 november 2019    Evangelie van 2019-11-02
(Allerzielen)
begintijd11:00 uur
eindtijd14:00 uur
 titelRequiemmis overleden defensiepersoneel
beschrijving

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren daarom op Allerzielen, de dag waarop de RK Kerk haar overledenen gedenkt, de Nationale Requiemviering.

De Requiemviering vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 november 2019. U bent deze dag van harte welkom in de Sint Odulphuskerk aan de Hoofdstraat 35, 5683 AC te Best. De Sint Odulphuskerk is goed bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer (trein). Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van de kerk. De pontificale hoogmis begint om 11.00 uur. Voorganger is Krijgsmacht Bisschop Mgr. dr. J.M. Punt. Concelebranten zijn Vicaris-Generaal Mgr. A.J.J. Woolderink en aalmoezenier P. Vlaar. Diaken van dienst is Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier A.J.H. van Vilsteren.

Muzikale medewerking wordt verleend door het koperkwintet van de fanfare “Bereden Wapens” uit Vught en het koor van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem o.l.v. dirigent Sanne Nieuwenhuijsen. Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem.

Er zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties van binnen en buiten de krijgsmacht uitgenodigd. Aan het einde van de viering zal de hoogste militair in rang een krans leggen ter nagedachtenis aan de overledenen.

Na afloop van de herdenking, zo rond 12.15 uur, nodigen wij u uit voor een samenzijn in het naast de kerk gelegen zalencentrum ‘Prinsenhof’. Onder het genot van een kopje koffi e en een broodje is er gelegenheid om nog wat na te praten.

Voor een goed verloop vragen wij u om ons uiterlijk op 25 oktober te laten weten of u aanwezig kunt zijn, bij voorkeur via het speciale aanmeldingsformulier op onze website, www.katholiekthuisfront.nl/aanmelden-herdenkingsdienst of anders telefonisch: 06-54796857. Wij verzoeken militairen en militairen b.d. behalve hun naam ook hun rang op te geven.

Uw aanmelding betekent echter niet dat er voor u een gereserveerde plaats in de kerk beschikbaar is. Er is een aantal plaatsen gereserveerd voor aanwezige autoriteiten, verder kan men overal vrij plaatsnemen.

Aan het einde van de eucharistieviering wordt, als u dat wenst, in de herdenkingsceremonie de naam van uw dierbare overledene genoemd en een lichtje ontstoken.

info

(06) 54 79 68 57
info@katholiekthuisfront.nl
www.katholiekthuisfront.nl/requiemviering

locatieSint Odulphuskerk, Hoofdstraat 35
plaatsBest (Noord-Brabant)
postcode56
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2020 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl