Vandaag is maandag 17 juni  

categorie categorie Cursus
cursus
Stichting Samuel
(Samuel)

Stichting Samuel

Website E-mail

 • Samuel wil dienstbaar zijn in de Rooms Katholieke kerk aan iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt.
 • Samuel wil hen ondersteunen en inspireren bij de begeleiding van kinderen, tieners en jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn.
 • Samuel stelt in alles Jezus Christus centraal.
Spoorlaan 126
5061 HD  Oisterwijk

ma/di/do 10-17 uur:
(013) 52 85 981

wo/vr 10-13 uur:
(073) 65 76 530

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneervanaf woensdag 16 januari    Evangelie van 2019-01-16
begintijd20:00 uur
eindtijd22:00 uur
 titelSamuel Advies vorming *GEANNULEERD*
beschrijving

Deze cursus is geannuleerd.

Samuel Advies houdt in het eerste halfjaar van 2019 weer een vormingscursus. Op 31 oktober 2018 is er een oriëntatie-avond in de Lucaskerk, Zuiderparkweg 301 te ’s-Hertogenbosch.

Een uitnodiging voor jou
God nodigt ons uit om zijn liefde in ons leven toe te laten. Zijn liefde geeft een diepe betekenis aan ons leven. Dit geeft ons hoop. Wie wil dat nou niet? Ook voor kinderen is het enorm belangrijk dat zij kennisnemen van die uitnodiging zodat zij de liefde van God voor ieder van hen persoonlijk mogen ervaren en beleven in hun dagelijks leven.

Samuel Advies
Samuel Advies geeft ondersteuning bij het opvoeden in geloof binnen de traditie van de rooms-katholieke Kerk. Dat gebeurt door middel van adviezen, vorming en praktische hulpmiddelen voor het gezin, de parochie en de school. Samuel lost geen problemen op, maar kan vanuit haar geloof, kennis en ervaring mensen op weg helpen om binnen hun eigen leefomgeving om te gaan met de vragen en uitdagingen die zij tegenkomen.

Waarom Vorming?
Als je iets wilt overbrengen, moet je er eerst zelf in thuis zijn. Wil je het geloof aanreiken aan kinderen, dan is het dus belangrijk dat je zelf vertrouwd bent met geloof. Kennis over geloof en Kerk maken daar onderdeel van uit, naast gebed en het vieren van de sacramenten.

Misschien wil je graag iets doen in de parochie. Wellicht werk je al met kinderen omdat de pastoor het ooit gevraagd heeft. Wat kun je werkelijk meegeven aan de kinderen? God is zo groot dat je Hem in je eentje niet kunt doorgronden. We hebben elkaar nodig om samen tot het werkelijke beeld van God te komen.

Al eeuwen heeft God zich aan mensen geopenbaard. Het is door hen zorgvuldig vastgelegd in de Bijbel, waardoor God ook nu tot ons spreekt. Tijdens de vorming leer je dit bijzonder boekwerk beter kennen en raak je iets meer vertrouwd met de Traditie van de Kerk die daaruit is voortgekomen. Met het Woord als basis
en onze persoonlijke ervaringen is er gelegenheid om samen ons geloof te verdiepen en verrijken. Wij nodigen je van harte uit om je door Hem verder te laten vormen. “Als je Mij zoekt, met heel je hart, zul je Mij vinden.” Jeremia 29:13

Waarom Coaching?
In het gezin zijn het de ouders die als eersten hun kinderen met de liefde en rijke traditie van het geloof in contact brengen. Het is goed kinderen in de parochie verder te begeleiden in hun geloofsgroei. In de steeds grotere parochieverbanden is het niet meer de priester die dat (alleen) doet. Leken/ouders hebben daarin een belangrijke rol. Samuel Advies wil ondersteuning bieden, inspireren, kennis en ervaringen met hen uitwisselen.

Geen praktijk is dezelfde, “service tot aan de deur” volstaat niet. En dus is “maatwerk” gewenst. Iedere deelnemer krijgt daarom bij aanmelding een persoonlijke coach toegewezen bij wie hij/zij altijd terecht kan, ook na de vormingsdagen.

Wat Samuel jou aanbiedt
De vorming bestaat uit zes bijeenkomsten. De eerste drie zijn voor iedereen hetzelfde. Ze zijn erop gericht ons persoonlijk geloof te verdiepen en bieden een basis voor het werken in de parochie. Bij aanmelding kun je een voorkeur aangeven waar je interesse naar uit gaat, bv. ‘kinderwoorddienst’ of ‘tienerpastoraat’ enz. De vierde bijeenkomst is een praktijkdag. Dan wordt in workshops gewerkt uitgaande van jouw voorkeur en de eigen praxis (mogelijkheden en onmogelijkheden in de parochie). Op de vijfde en zesde bijeenkomst staat ‘gemeenschap’ centraal en kijken we vooruit naar de manier waarop we samen Kerk kunnen zijn. De bijeenkomsten (woensdagen) zijn van 20.00 tot 22.00 uur, de praktijkdag (zaterdag) van 09.30 uur tot 15.30 uur. Ze worden ingepland met tussenpozen van ca. drie weken. In de tussenliggende periode heb je tijd om aan jezelf te werken (korte opdracht) en je coach te raadplegen.

Wat Samuel van jou vraagt
De bereidheid om:

 • in te gaan op de uitnodiging van God
 • je te laten vormen en daarvoor alle bijeenkomsten te bezoeken.
 • 20-30 minuten per week thuis te werken aan een opdracht

Praktisch
De kosten worden in overleg met de parochie vastgesteld. De vormingsbijeenkomsten zullen bij voldoende aanmeldingen plaatsvinden op:

 • woensdag 16 januari 2019
 • woensdag 6 februari 2019
 • woensdag 27 februari 2019
 • zaterdag 23 maart 2019 (praktijkdag)
 • woensdag 10 april 2019
 • woensdag 8 mei 2019

info

www.samueladvies.nl

organisatieStichting Samuel
locatieLucaskerk, Zuiderparkweg 301
plaatsDen Bosch (Noord-Brabant)
postcode52
bisdomDen Bosch
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl