Vandaag is zaterdag 25 mei
Sint Urbanus
 

categorie categorie Retraite
retraite
Bisdom Utrecht
(B Utrecht)

Bisdom Utrecht

Website E-mail

Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Maliebaan 38-40
3581CR  Utrecht

tel (030) 233 80 30
fax (030) 23 11 962

Diocesane Kerkelijke
Caritas Instelling (DKCI)
Kerkaan 22
3828 EB  Hoogland (Amersfoort)
tel (06) 42 95 28 62

www.yougle.nl

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneermaandag 28 t/m woensdag 30 januari    Evangelie van 2019-01-28
 titelRetraite pastoraal werk(st)ers
beschrijving

De aartsdiocesane retraite voor pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers zal plaatsvinden van maandagmorgen 28 januari 2019 t/m de lunch op woensdagmiddag 30 januari 2019. Het is mogelijk om reeds op zondagavond 27 januari 2019 vanaf 20.00 uur te arriveren bij Huize Elisabeth, Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp.

De retraiteleider is br. Johan te Velde osb. Hij werkte ruim dertig jaar in het bisdom Groningen-Leeuwarden als pastoor in diverse parochies en als bisschoppelijk vicaris en bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie. In september 2012 trad hij in de St. Willibrordsabdij te Doetinchem in, waar hij onder meer een proefschrift schreef over liturgiehervorming en traditie.

Het thema van de retraite is ‘Alle dagen voor Zijn Aanschijn’, over Gods gelaat in liturgie en spiritualiteit. Gods gelaat komt in de Schrift vaak ter sprake, als symbool van Zijn liefdevolle toewending naar ons mensen. ‘Staan voor Gods gelaat’ duidt op een liturgisch handelen, maar heeft daarnaast spirituele en ethische aspecten. Ook de verbeelding van Gods gelaat, in de iconen van Christus’ gezicht, komt aan de orde.

info

www.aartsbisdom.nl

organisatieBisdom Utrecht
locatieHuize Elisabeth, Gravenallee 11
plaatsDenekamp (Overijssel)
postcode75
bisdomUtrecht
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl