Vandaag is zaterdag 25 mei
Sint Urbanus
 

categorie categorie Bedevaart
bedevaart
Bisdom Utrecht
(B Utrecht)

Bisdom Utrecht

Website E-mail

Postbus 14019
3508 SB Utrecht

Maliebaan 38-40
3581CR  Utrecht

tel (030) 233 80 30
fax (030) 23 11 962

Diocesane Kerkelijke
Caritas Instelling (DKCI)
Kerkaan 22
3828 EB  Hoogland (Amersfoort)
tel (06) 42 95 28 62

www.yougle.nl

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneermaandag 12 t/m woensdag 21 november 2018    Evangelie van 2018-11-12
 titelBisdombedevaart Heilig Land en Jordanië
beschrijving

Aartsbisdom Utrecht organiseert van 12-21 november een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land. Deze pelgrimage staat onder (pastorale) leiding van mgr. Woorts en vicaris Cornelissen. Bijzonder element van deze bedevaart zijn de ‘Nederlandse Dagen’ (met als motto ‘Shalom’) in het Heilig Land. Dan sluiten we ons aan bij de honderden andere Nederlandse pelgrims die op dat moment in Israël zijn. We vieren samen de Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen en nemen deel aan de vespers in de Basiliek van de Aankondiging, de plek waar de aartsengel Gabriël aan Maria de geboorte van Jezus aankondigde. Op de tweede Nederlandse Dag is er een Eucharistieviering in de Catharinakerk in Jeruzalem, gelegen naast de Geboortekerk.

In Jordanië staan onder meer bezoeken aan de berg Nebo (van waar Mozes het Beloofde Land zag) en aan de historische stad Petra (met de beroemde rotswoningen) op het programma. In het Heilig Land gaan we naast de twee Nederlandse Dagen onder andere naar Bethlehem, het Meer van Galilea, Kana en de berg Tabor. Daarmee gaat de Heilige Schrift voor de pelgrims nog meer leven. In en om Jeruzalem bezoeken we de Olijfberg, de Hemelvaartskerk, de Hof van Olijven, de Via Dolorosa (kruisweg) en de Heilig Grafkerk. Elke dag is er een Eucharistieviering.

Ga met ons mee op deze bijzondere bedevaart! Een pelgrimage naar het Heilig Land verdiept het geloofsleven en brengt de Bijbelse verhalen nog meer tot leven.

Aan deze pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo en die zelfstandig een trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig kunnen instappen in een vervoermiddel.

Prijs: € 1.979 per persoon; toeslag eenpersoonskamer € 440.
Let op: Uw paspoort moet na thuiskomst nog zes maanden geldig zijn.

info

Ben Lokate
(030) 236 15 70
lokate@aartsbisdom.nl

VNB
(073) 68 18 111
info@vnb.nl
www.vnb.nl

organisatieBisdom Utrecht
locatie
plaatsIsraël
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl