Vandaag is zaterdag 25 mei
Sint Urbanus
 

categorie categorie gebed
gebed
wanneerzaterdag 8 december 2018    Evangelie van 2018-12-08
(Maria Onbevlekte Ontvangenis)
 titelVerenigd in gebed voor de vrede
beschrijving

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 elke maand op een speciale dag de Rozenkrans, steeds tot intentie van de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, hetzij in een kerk of ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Gebedsdata

datum bij gelegenheid van
1 januari Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 maart Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
31 mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 juni Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 juli Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus Hoogfeest Maria Ten­hemel­op­neming
8 september Feest Maria Geboorte
7 oktober Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 november Hoogfeest Aller­heiligen
8 december Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

info
locatie
plaatsNederland
doelgroep

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl