Vandaag is zaterdag 4 februari  

categorie categorie processie
processie
wanneerzondag 6 juni 2010    Evangelie van 2010-06-06
begintijd11:15 uur
eindtijd14:00 uur
 titelSacramentsprocessie Amsterdam
beschrijving

Op zondag 6 juni wordt weer de Amsterdamse Sacramentsprocessie gelopen.

Aan de jaarlijkse processie over de Amsterdamse grachtengordel op 6 juni a.s. doen meer kerken mee dan vorig jaar. De processie krijgt steeds meer een oecumenisch karakter, aldus de organisatoren.

Bont gezelschap
Volgens mgr. Willem Schnell, rector van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht, had de processie van het begin af aan al een oecumenisch en multicultureel karakter: “De Amsterdamse katholieken delen de kerk met de Syrisch-orthodoxe en met de Surinaamse gemeenschap. De drie gemeenschappen hebben alle jaren actief deelgenomen.”

Naast de deze gemeenschappen lopen ook delegaties en gelovigen van andere kerken mee. Schnell: “Vaste deelnemers zijn al de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken. Voor het eerst komt ook een Servisch-orthodoxe delegatie. Een bont gezelschap, maar wel met een gemeenschappelijk geloof in de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie.”

Uniek in Europa
Een bedetocht met zoveel verschillende christelijke gemeenschappen is uniek, aldus Schnell: “Voor katholieken is de sacramentsprocessie een begrip. Orthodoxe kerken kennen deze traditie echter niet. Daarom is het heel bijzonder dat zij hier in Amsterdam deelnemen. Bij mijn weten is dit niet eerder in Europa gebeurd, waarschijnlijk ook niet elders in de wereld. Ik hoop dat deze nieuwe traditie ook op andere plaatsen navolging krijgt. Je leert elkaar beter kennen en waarderen.” 

Aartsbisschoppen
Onder aanvoering van de in klederdracht gestoken Wilhelminafanfare uit Volendam zullen mgr. Jos Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en zijn hulpbisschop Jan van Burgsteden met een geconsacreerde hostie in een monstrans over de grachten trekken. Bijzondere gasten zijn twee aartsbisschoppen: de ‘ambassadeur’ van de Heilige Stoel in Nederland, apostolisch nuntius mgr. François Bacqué, en de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Zusters van drie religieuze families lopen ook in de stoet mee. Zij gaan vergezeld van gelovigen uit Amsterdamse parochies, Antillianen, Filippijnen, Italianen en Polen.

Processieverbod
De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was voor het eerst in de hoofdstad sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan. De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die thans is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt.

Programma

11.15 Plechtige eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220
12.45 Sacramentsprocessie over de grachtengordel
13.30 Afsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk

info

(06) 174 172 40
info@olvkerk.nl
www.olvkerk.nl

locatieOnze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220
plaatsAmsterdam (Noord-Holland)
postcode10
bisdomHaarlem-Amsterdam
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2023 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl