Vandaag is zondag 17 februari  

categorie categorie Conferentie
conferentie
Bisdom Groningen-Leeuwarden
(B Groningen)

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Website E-mail

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG  Groningen

(050) 40 65 888

Alle evenementen
van deze organisatie


wanneerdonderdag 22 maart 2018    Evangelie van 2018-03-22
begintijd20:00 uur
eindtijd22:00 uur
 titelAvond over oecumene in ontwikkeling
beschrijving

Op donderdag 22 maart 2018 van 20.00 tot 22.00 uur organiseert de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over oecumene.

Sinds de Tweede Wereldoorlog maken kerken en christelijke geloofsgemeenschappen kennis met elkaar en groeien ze naar elkaar toe. Dit noemen wij oecumene.

Vooral in de jaren zestig en zeventig verkeerde de oecumene in een stroomversnelling. Er ontwikkelden zich volop interkerkelijke initiatieven, enerzijds ontwikkeld door de geloofsgemeenschap zelf en anderzijds van bovenaf
aangemoedigd.

Velen vonden het een verademing het geloof samen te kunnen vieren, waarbij muren en grenzen geen rol speelden. Een grote rol speelde daarbij het grote aantal gemengde huwelijken. Daardoor kwam oecumene op een andere manier
de kerk in.

Ondertussen zijn we decennia verder en lijkt het oecumenisch vuur geluwd. Iedere kerk of christelijke geloofsgemeenschap is bezig met zijn of haar overleven. Het is maar moeilijk over eigen grenzen heen te kijken. Oecumene .. wat was dat ook al weer? Maar .. lijdt de oecumene wel een tanend bestaan? Of is ze er wel, maar aan de oppervlakte niet erg zichtbaar?

Deze avond laten we zien dat oecumene lééft. Gast vanavond is o.a. dominee Bert Altena, voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken, Groningen en Drenthe.

Aan bod komen de volgende oecumenische initiatieven:

  • Open Huis, Assen
  • Kerk in de Kas, Erica
  • Platform Kerk en Aardbeving (Groningen)
  • Pelgrimeren in Groningen
  • Diaconale activiteiten in de parochie Heilige Drie-eenheid (Hoogeveen-Meppel-Beilen)
  • Het mooiste Bijbelverhaal van Groningen

Locatie: Parochiehuis Dr. Nassaulaan 3C, Assen

Inleiders: ds. Bert Altena, voorzitter v.d. Provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en andere initiatiefnemers op het gebied van de oecumene.

Voor wie: leden van parochiebesturen, locatieraden, PCI’s, oecumenische werkgroepen, redacties parochiebladen en allen die de oecumene een warm hart toedragen.

Opgave: tot 14 maart bij mw. L. Winter: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl / 050-4065888

info

mw. L. Winter
(050) 40 65 888
vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

organisatieBisdom Groningen-Leeuwarden
locatieParochiehuis, Dr. Nassaulaan 3c
plaatsAssen (Drenthe)
postcode94
bisdomGroningen-Leeuwarden
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl