Vandaag is woensdag 23 mei  

categorie categorie Retraite
retraite
wanneermaandag 25 t/m vrijdag 29 september 2017    Evangelie van 2017-09-25
 titelStille omgang met de psalmen
beschrijving

Psalm 23 is een geliefde psalm vanwege het vertrouwde beeld van de Goede Herder met het schaap op de schouders. Pastoraal, veilig en geborgen. Een psalm, die daarom veel gelezen wordt bij het overwinnen van moeilijkheden en hoog genoteerd staat bij uitvaarten.

Dit idyllische beeld wint aan diepte als we de psalm in zijn context lezen. Psalm 23 maakt namelijk deel uit van de compositie psalm 15 - 24. Hierin zien we, dat de psalm niet alleen geplaatst wordt in de context van trouw, vastberadenheid en goede afloop. Maar ook midden in het lijden, in pijn, onderdrukking en geweld, van God verlaten (psalm 22). Een klacht, die we we ook horen uit de mond van Jezus aan het kruis.

Vertrouwde beelden gaan dan botsen. Hoe ga je daarmee om? We ontdekken hoe de andere psalmen doorwerken in deze psalm en hoe deze doorwerking helderheid schept.

Door zorgvuldig te lezen, leggen we een sterk fundament voor de Lectio Divina. Vanuit het lezen mediteren, bidden en ingaan in de stilte. Dat is ook, wat er besloten ligt in het motto van deze bijeenkomsten : ‘Stille Omgang met de psalmen’. 

Uitgangspunten

 • We oefenen in zorgvuldig lezen.
 • We kijken naar de psalmen als literatuur. 
 • Daarbij komt aan de orde:
  • de poëzie van de psalmen met zijn kenmerkende woordherhaling, vers- en strofenbouw
  • de structuur en de compositie van de psalmen 
  • de opbouw van het hele Boek
  • de dramatische ontwikkeling van de ‘ik’-figuur 
  • de verwijzingen naar andere Bijbelboeken
  • de verwijzingen vanuit het Nieuwe Testament naar de psalmen.
 • We kijken naar de raakvlakken van de psalmen met ons eigen leven.

Deze retraitedagen zijn ingebed in de dagorde van de monniken. Onze eerste leesronde vindt telkens plaats na de Eucharistieviering. Na de middagdienst en de maaltijd is er vrije tijd om te wandelen of te lezen. Daarna volgt een tweede leesronde. Aan het einde van de middag nemen we deel aan de vespers. 

Na de avondmaaltijd is er een bezinnende bijeenkomst in de vorm van een contemplatieve dialoog. We staan dan stil bij wat de psalmen deze dag nog meer bij ons aanraken. We sluiten de dag af met de completen, samen met de monniken.

Buiten de bijeenkomsten en leesrondes houden we de stilte aan. Dat schept voor ieder van ons de ruimte, waarbinnen de psalmen hun werk kunnen doen, versterkt en gesteund door de dagorde van de monniken.

Een gesprek met de begeleider is natuurlijk mogelijk.

Locatie: Abdij van Egmond
Docent: Jo Beckers
Cursusperiode: 25-09-2017 - 29-09-2017
Deelnemers minimaal: 10
Deelnemers maximaal: 14
Cursusbedrag: € 450 p.p.

info

www.abdijvanegmond.nl/benedictushof/cursussen/stille-omgang

locatieAbdij van Egmond
plaatsEgmond-Binnen (Noord-Holland)
postcode19
bisdomHaarlem-Amsterdam
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2018 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl