Vandaag is woensdag 19 september  

categorie categorie Bezinning
bezinning
wanneerzondag 9 november 2014    Evangelie van 2014-11-09
(Kerkwijding Lateraanse Basiliek)
 titelLandelijke Themazondag Christen-zijn op werk
beschrijving

Letterlijk alle parochies, kerken en gemeenten zijn uitgenodigd om op zondag 9 november 2014 te preken over Christen-zijn op je werk. Op die themazondag (of een andere zondag als die beter schikt) kun je speciaal stilstaan bij de relatie tussen geloof en werk, en hóe je christen kunt zijn in jouw eigen werksituatie. Op een speciale website www.christenzijnopjewerk.nl is veel informatie beschikbaar om relatief eenvoudig - en passend in ieders eigen stijl en traditie - dat thema centraal te stellen.

info

www.christenzijnopjewerk.nl

locatie
plaatsNederland
doelgroep

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2018 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl